Bakgrunn og aktiviteter

Cand.scient. 1995, NTNU

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Thor, Evelyn Irene; Johansen, Stein Olle; Nilsen, Liv Sigrid. (2005) The collection of botanical letters to Mikael H. Foslie in the Gunnerus Library: a catalogue. Gunneria. vol. 78.
  • Blom, Hans H.; Thor, Evelyn Irene; Sivertsen, Sigmund. (1997) 22. juni: Rekognoseringsekskursjon til Stodvolldallen i Hølonda ved grensa til Midtre Gauldal. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.
  • Prestø, Tommy; Thor, Evelyn Irene; Sivertsen, Sigmund. (1997) 2. juni: vårekskursjon til et relativt nyopprettet reservat på grensa Frostad/Levanger. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.

Rapport/avhandling

  • Thor, Evelyn Irene. (1995) Vegetasjonsendring som følge av slått i engskoger i Sølendet naturreservat, Røros kommune. 1995.