Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver:

- Planarbeid
- Budsjettarbeid
- Oppfølging
- Rapportering
- Prognoser
- Annet strategiarbeid
- RSO