Erling Kristiansen

Avdelingsingeniør Institutt for fysikk
73593487
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * D-146

Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt - Arbeidsoppgaver

  • Produksjon av kretskort, kabler og frontpaneler
  • enkle service oppgaver
  • lageret - etterfylling, fakturering