Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Ildstad, Erling. (2005) Proceedings of the 19th Nordic Insulation symposium. Tapir Akademisk Forlag. 2005. ISBN 8251920558.

Del av bok/rapport

  • Kantar, Emre; Mauseth, Frank; Ildstad, Erling; Hvidsten, Sverre. (2017) Interfacial Breakdown between Dielectric Surfaces Determined by Gas Discharge. 2017 Annual Conference on Electric Insulation and Dielectric Phenomena - CEIDP 2017.