Bakgrunn og aktiviteter

IT-ansvarlig ved institutt for elektronikk og telekommunikasjon.