Bakgrunn og aktiviteter

Studieveiledning

Jeg veileder studenter på følgende studieprogram:

 • Årsstudium i samfunnsøkonomi (ÅSØK)
 • Bachelor i samfunnsøkonomi (BSØK)
 • Bachelor i politisk økonomi (BPOLØK)
 • Femårig integrert master i samfunnsøkonomi (MSØK5)
 • Toårig master i samfunnsøkonomi (MSØK)
 • Toårig master i finansiell økonomi (MFINØK)

Eksempler på ting jeg kan hjelpe deg med er spørsmål knyttet til utdanningsplan og studieløp (emnevalg, oppmelding, godkjenning av emner fra andre læresteder etc.), utveksling, tilrettelegging av studier, trivsel og innlevering av semesteroppgaver i Blackboard. Dersom jeg ikke kan hjelpe deg direkte, hjelper jeg deg gjerne med å finne ut hvem du bør kontakte.

 

Arbeidsområder

 • Studieveiledning
 • Saksbehandling (studiesaker)
 • Blackboardkontakt for ansatte ved Institutt for samfunnsøkonomi
 • Kommunikasjonsarbeid (Innsida, nettsider og NTNU Økonomi på Facebook)

 

Utdanning

 • Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi, NTNU (2015-2017)
 • Emnestudier i medievitenskap, NTNU (2014-2015)
 • Årsstudium i engelsk, NTNU (2013-2014)
 • Bachelor i språklig kommunikasjon, NTNU (2010-2013)