Bakgrunn og aktiviteter

- Rekruttering og tilsettinger
- Onboarding av nyansatte
- Lederstøtte i HR-relaterte saker
- Rutiner og organisasjonsutvikling
- Personalsaker
- Lønn
- Diverse administrative oppgaver