Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver

  • Studieplaner
  • Superbruker i Cognos på utdanningsområdet
  • Utredningsarbeid
  • Forvaltningsoppgaver
  • HFs representant i administrativt forum for lektorutdanninga
  • Opptakssaker