Einar Walstad

Rådgiver HF fakultetsadministrasjon
73597607
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 2 * 2504B

Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver

  • Studieplaner – Institutt for filosofi og religionsvitenskap og Institutt for språk og litteratur
  • Superbruker i Cognos på utdanningsområdet
  • Utredningsarbeid
  • Forvaltningsoppgaver
  • HFs representant i administrativt forum for lektorutdanninga
  • Opptakssaker