Einar M. Skaalvik

Professor emeritus Institutt for pedagogikk og livslang læring
73591954 97169572
Dragvoll, Loholt allé 87, Paviljong C * 248

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Skaalvik, Einar Melgren; Skaalvik, Sidsel. (2012) Skolen som arbeidsplass. Trivsel, mestring og utfordringer. Universitetsforlaget. 2012. ISBN 978-82-15-02114-0.
  • Skaalvik, Einar Melgren; Skaalvik, Sidsel. (2011) Motivasjon for skolearbeid. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2768-0.
  • Skaalvik, Einar Melgren; Skaalvik, Sidsel. (2007) Skolens læringsmiljø : selvopfattelse, motivation og læringsstrategier. Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-87-500-3902-0.
  • Skaalvik, Einar Melgren; Skaalvik, Sidsel. (2005) Skolen som læringsarena. Selvoppfatning, motivasjon og læring. Universitetsforlaget. 2005. ISBN 82-15-00564-0.
  • Skaalvik, Einar Melgren; Skaalvik, Sidsel. (1996) Selvoppfatning, motivasjon og læringsmiljø. 1996. ISBN 82-518-3359-0.
  • Skaalvik, Einar Melgren. (1988) Barns selvoppfatning - skolens ansvar. 1988. ISBN 82-518-2438-9.