73412974 O.S. Bragstadsplass 3, Internasjonalt hus