Bakgrunn og aktiviteter

Studentmobilitet: Avtaleinngåelse og veiledning av utreisende utvekslingsstudenter til Spania og Portugal. Ansattmobilitet innenfor Erasmus+.