Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Pettersen, Øystein; Haram, Per Magnus; Winnerkvist, Anders; Karevold, Asbjørn; Wahba, Alexander; Stenvik, Maryann; Wiseth, Rune; Hegbom, Knut; Nordhaug, Dag Ole. (2017) Pedicled vein Grafts in coronary surgery: perioperative data from a randomized trial. Annals of Thoracic Surgery. vol. 104 (4).
 • Pettersen, Øystein; Wiseth, Rune; Hegbom, Knut; Nordhaug, Dag Ole. (2016) Pedicled vein grafts in coronary surgery exhibit reduced intimal hyperplasia at 6 months. Journal of the American College of Cardiology. vol. 68 (4).
 • Rimehaug, Audun Eskeland; Skogvoll, Eirik; Aadahl, Petter; Lyng, Oddveig; Nordhaug, Dag Ole; Løvstakken, Lasse; Kirkeby-Garstad, Idar. (2016) Minimally invasive beat-by-beat monitoring of cardiac power in normal hearts and during acute ventricular dysfunction. Physiological Reports. vol. 4:e12989 (19).
 • Sørhaug, Sveinung; Hjelde, Harald Harris; Hatlen, Peter; Leira, Håkon Olav; Salarinejad, Majid; Nesvik, Bjarte; Hollund, Raymond; Nesgård, Kristin; Nordhaug, Dag Ole; Amundsen, Tore. (2016) Learning endobronchial ultrasound transbronchial needle aspiration – a 6-year experience at a single institution. Clinical Respiratory Journal. vol. 12 (1).
 • Dedichen, Hans Henrik; Hisdal, Jonny; Aadahl, Petter; Nordhaug, Dag Ole; Olsen, Per Olav; Kirkeby-Garstad, Idar. (2015) Elevated arterial lactate concentrations early after coronary artery bypass grafting are associated with increased anaerobic metabolism in skeletal muscle. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. vol. 29 (2).
 • Granviken, Hanne; Nordhaug, Dag Ole; Winnerkvist, Anders; Karevold, Asbjørn; Wahba, Alexander. (2015) Postoperative sårinfeksjoner etter koronar bypass kirurgi ved st. Olavs hospital. Vitenskapelige forhandlinger / De norske kirurgiske foreninger.
 • Kolseth, Solveig Moss; Rolim, Natale Pinheiro Lage; Salvesen, Øyvind; Nordhaug, Dag Ole; Wahba, Alexander; Høydal, Morten. (2014) Levosimendan improves contractility in vivo and in vitro in a rodent model of post-myocardial infarction heart failure. Acta Physiologica. vol. 210 (4).
 • Nordhaug, Dag Ole; Heigert, Matthias; Hegbom, Knut; Wahba, Alexander; Winnerkvist, Anders; Haram, Per Magnus; Karevold, Asbjørn. (2013) Koronararteriedisskesjon etter stump thoraxtraume. Vitenskapelige forhandlinger / De norske kirurgiske foreninger. vol. 89.
 • Rimehaug, Audun Eskeland; Lyng, Oddveig; Nordhaug, Dag Ole; Løvstakken, Lasse; Aadahl, Petter; Kirkeby-Garstad, Idar. (2013) Cardiac power integral: a new method for monitoring cardiovascular performance. Physiological Reports. vol. 1 (6).
 • Slagsvold, Katrine Hordnes; Høydal, Morten Andre; Rognmo, Øivind; Wisløff, Ulrik; Nordhaug, Dag Ole; Karevold, Asbjørn; Winnerkvist, Anders; Wahba, Alexander. (2013) MicroRNA ekspresjon i humant hjertevev. Vitenskapelige forhandlinger / De norske kirurgiske foreninger. vol. 89.
 • Wahba, Alexander; Krogstad, Lars Erik; Slagsvold, Katrine Hordnes; Nordhaug, Dag Ole; Winnerkvist, Anders; Karevold, Asbjørn. (2013) Preoperativ atrieflimmer og fjern iskemisk prekondisjonering-en randomisert klinisk studie. Vitenskapelige forhandlinger / De norske kirurgiske foreninger. vol. 89.
 • Winnerkvist, Anders; Ødegård, Asbjørn; Seternes, Arne; Lange, Conrad; Morken, Marit; Nordhaug, Dag Ole; Wahba, Alexander; Haram, Per Magnus; Karevold, Asbjørn. (2013) Behandling av thorakoabdominelt aortaaneurysme med grenet stentgraft. Vitenskapelige forhandlinger / De norske kirurgiske foreninger. vol. 89 (209).
 • Hordnes, Katrine; Høydal, Morten Andre; Rognmo, Øivind; Wisløff, Ulrik; Nordhaug, Dag Ole; Karevold, Asbjørn; Winnerkvist, Anders; Wahba, Alexander. (2012) Fjern iskemisk prekondisjonering ved koronarkirurgi-effekter på myokardiell mitochondrierespirasjon og postoperativt atrieflimmer. Vitenskapelige forhandlinger / De norske kirurgiske foreninger.
 • Kolseth, Solveig Moss; Rolim, Natale Pinheiro Lage; Salvesen, Øyvind; Nordhaug, Dag Ole; Høydal, Morten Andre; Wahba, Alexander. (2012) Levosimendan bedrer kontraktilitet ved post-infarkt hjertesvikt. Vitenskapelige forhandlinger / De norske kirurgiske foreninger.
 • Kolseth, Solveig Moss; Wahba, Alexander; Kirkeby-Garstad, Idar; Aro, Sakari; Nordgaard, Håvard B.; Høydal, Morten Andre; Rognmo, Øivind; Nordhaug, Dag Ole. (2012) A dose-response study of levosimendan in a porcine model of acute ischaemic heart failure. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. vol. 41 (6).
 • Nordhaug, Dag Ole; Svenningsson, MM; Øksnes, R; Gjeilo, Kari Hanne; Wahba, Alexander; Winnerkvist, Anders; Haram, Per Magnus; Karevold, Asbjørn. (2012) Pasientrapporterte resultater etter korreksjon av traktbryst a.m. Nuss. Vitenskapelige forhandlinger / De norske kirurgiske foreninger.
 • Hordnes, Katrine; Johnsen, Anne Berit; Høydal, Morten Andre; Rognmo, Øivind; Wisløff, Ulrik; Nordhaug, Dag Ole; Karevold, Asbjørn; Winnerkvist, Anders; Wahba, Alexander. (2011) Ultrastruktur og mitochondriefunksjon i myokardceller fra pasienter med og uten atrieflimmer. Vitenskapelige forhandlinger / De norske kirurgiske foreninger.
 • Pettersen, Øystein; Bachke, Andreas; Nordhaug, Dag Ole; Karevold, Asbjørn; Winnerkvist, Anders; Stenseth, Roar; Wahba, Alexander. (2011) Kirurgisk ablasjon for atrieflimmer ved St. Olavs Hospital HF 2003-2009. Vitenskapelige forhandlinger / De norske kirurgiske foreninger.
 • Winnerkvist, Anders; Nordhaug, Dag Ole; Wahba, Alexander; Karevold, Asbjørn. (2011) VAC behandling av mediastinale infeksjoner hos pasienter med aorta graft - en enklere løsning på en stor utfordring?. Vitenskapelige forhandlinger / De norske kirurgiske foreninger.
 • Nordhaug, Dag Ole; Colclough, RN; Wahba, Alexander; Winnerkvist, Anders; Stenseth, Roar; Karevold, Asbjørn. (2011) Redo koronarkirurgi ved St. Olavs Hospital 2002 - 2009 - pasientkarakteristika, komplikasjoner og overlevelse. Vitenskapelige forhandlinger / De norske kirurgiske foreninger.