Dag Myrhaug

Professor Institutt for marin teknikk
73595527
Otto Nielsens veg 10, Marinteknisk senter * F2.146

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner