Bakgrunn og aktiviteter

Lege og PhD-stipendiat i forskningsgruppa for Søvn og døgnrytme ved NTNU/ St. Olavs Hospital. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Grønberg, Bjørn H.; Mathisen, Cecilie Lund; Bjørkvoll, Marte. (2013) Årsaker til innleggelse ved Kreftklinikken på St. Olavs Hospital. 2013.