Bakgrunn og aktiviteter

Lege i spesialisering (B-gren), Klinikk for Hjertemedisin, St.Olavs Hospital

Interesser:

  • Hjerteavbildning med ekkokardiografi og MR
  • Sirkulasjonsfysiologi & hjertemekanikk
  • Arytmier & devicer

Publikasjoner

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner