Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

 • Profilering, markedsføring og arrangement
 • Kommunikasjonsrådgivning
 • Ledelse av drift og videreutvikling av NTNUs studiesider/rekrutteringssider
 • Leder av webrekrutteringsforum. Webrekrutteringsforum består av representanter fra alle fakultetene, studieavdelingen og Internasjonal seksjon.
 • Kommunikasjonsavdelingens representant i rekrutteringsforum
 • NTNUs navnepolitikk og domener
 • NTNUs representant i kommunikasjonsgruppen til N5T - Allianse mellon NTNU, DTU (Danmark), Chalmers (Sverige), KTH (Sverige) og Aalto (Finland)

Kompetanseområder

 • Interaksjonsdesign
 • Grafisk design
 • Innholdsutvikling
 • Prosjektledelse

Utdannelse

 • Examen Philosophicum, NTNU
 • Bachelorgrad i Kommunikasjon, kultur og media
 • Mastergrad i Design og digital media

Kurs

 • Prosjektarbeid/prosjektmetodikk
 • Grunnkurs i FS
 • Hvordan bli en bedre markedsfører
 • Webanalyse kurs