Bakgrunn og aktiviteter

 Bakgrunn:

 • Cand.med.1979 (Universitetet i Oslo)
 • Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, 1986
 • Dr. med. 1990
 • Inviterte gjesteprofessor, Universitetet i Toronto, 1997- 98
 • Adjungert professor, Universitetet i København, 2000-2005
 •  Overlege, Kvinneklinikken (20 % )

Interesseområder:

 • Kvinners helse, kjønn og helse
 • Voldt og traumatiske hendelser og helse
 • Global helse
 • Osteoporose og benbrudd – årsaker og utbredelse
 • Reproduktiv helse, svangerskapsforløp og fødselsutfall

Doktorgrad:

Trapped in painful love. Physical and sexual abuse by spouse - a risk factor of gynaecological disorders and adverse perinatal outcomes. Trondheim: Tapir, 1990.

Undervisning:

 • Profesjonsstudiet i medisin i Trondheim
 • Leger videre og etterutdannelse
 • Andre instanser; Norske Kvinners Sanitetsforening

Pågående prosjekter:

 • NOREPOS (Norwegian Epidemiological Studies of Osteoporosis) – nasjonale studier av lårhalsbrudd; risikofaktorer, utbredelse, dødelighet
 • Vold  mot kvinner – reproduktive og helsemessige konsekvenser
 • Medisinske og rettslige konsekvenser av voldtekt
 • Livskvalitet etter bekkenoperasjoner
 • Endringer i fruktbarhet : Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag (HUNT)
 • Anal inkontinens – forekomst og risikofaktorer: HUNT og medisinske Fødselsregister
 • Sammenheng mellom forhold under svangerskapet og fødselsutfall – en multisenterstudie; Belgia, Island, Danmark, Estland, Norge og Sverige
 • SAMINOR II – subprosjekt

Publikasjoner/ foredrag:

[se fullstendig oversikt i Cristin]

Annet:

 • Norske Kvinners Santetsforening  100 - år Jubilieumspris 1996
 • Kvinnerettspris 2004
 • Dixipris 2006
 • Norsk Gynekologisk Forenings pris, 2008
 • Karl Evangs pris, 2008
 • Medlem rettsmedisinsk kommisjon
 • Medlem av Det kongelige norske videnskapers selskap

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner