Bakgrunn og aktiviteter

Berit Kjeldstad arbeider med utdanningskvalitet og utdanningspolitiske spørsmål for NTNUs ledelse.

Bakgrunn

 • 2019-2020 Konstituert prorektor for utdanning, NTNU
 • 2017-2019 Avdelingsleder, Avdeling for utdanningskvalitet, NTNU
 • 2009-2017 Prorektor for utdanning, NTNU
 • 2006-2009 Instituttleder, Institutt for fysikk, NTNU
 • 2003-2009 Professor i fysikk, Institutt for fysikk, NTNU
 • 1999-2000 Forskningsår ved University of Manchester  Science and Technology, UK
 • 1991-2003 Førsteamanuensis i miljøfysikk, Institutt for fysikk, NTNU
 • 1987-1991 Post.doc i fysikk, Institutt for fysikk, NTNU
 • 1987 Dr.Philos Universitetet i Trondheim, Den allmenvitenskapelige høgskolen, AVH
 • 1981 Cand.real, Universitetet i Trondheim, Norges Lærerhøgskole, NLHT

 

Verv og utvalgsarbeid

Nåværende verv i styrer og tidligere nasjonale utvalgsarbeid:

 • Styremedlem i Universitet og Høgskolerådet i Sverige
 • Styremedlem i Høgskolen i Østfold
 • Medlem av handlingsromutvalget, Rapport 2010
 • Leder av MOOCutvalget, NOU 2014:5 MOOC til Norge
 • Medlem av Ekspertutvalg for etter- og videreutdanning, NOU 2019: 12 Lærekraftig utvikling

Priser

 • 1988 Det kongelige norske videnskapers selskap. Museumsstiftelsens pris.
 • 1995 Rimingtonprisen, Norsk forening for fotobiologi og fotomedisin
 • 2019 NOKUTs ærespris for sikring og utvikling av kvalitet i norsk høyere utdanning

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner