Bakgrunn og aktiviteter

Avdelingsleder Avdeling for utdanningskvalitet. Prorektor for utdanning NTNU 2009-2017. Professor i fysikk og  instituttleder ved Institutt for fysikk, NTNU, 2006-2009.

Leder avdeling for utdanningskvalitet

Avdelinng for utdanningskvalitet er en av 4 avdelinger som rapporterer til Prorektor for utdanning. 
Avdelingen har ansvar for utvikling av politikker innen utdanningskvalitet, studieprogramportefølje, etter-og videreutdanning, innovative undervisningsformer, lærerstøtte og multimedia funksjoner, AV utstyr, konferansetjenester.  NTNUs studier og kvalitetssikring av utdanning.
 

I tillegg er Berit Kjeldstad

Bakgrunn

Født i Trondheim i 1956. Uteksaminert som cand.real fra UNIT - AVH i 1981 og avla doktorgrad samme sted i 1987 i fotobiofysikk og mikroorganismer. Hun arbeidet videre som post.doc ved AVH med problemstillinger knyttet til biologiske effekter av ultrafiolett lys.

Kjeldstad ble ansatt som førsteamanuensis ved Fysisk institutt i 1992 innen fagområdet energi- og miljøfysikk, med opprykk til professor i 2001. Siden 1993 har hun arbeidet med problemstillinger knyttet til UV-stråling fra sola, atmosfærefysikk og klima. Har bl.a. 10 års erfaring fra Norges forskningsråd innen klimaprogrammet. Hun har parallelt undervist ulike emner i fysikk fra grunnkurs til mastergradskurs. I 1999 – 2000 hadde hun ett friår ved UMIST, Manchester, UK. (1999-2000).

I januar 2006 ble Kjeldstad instituttleder ved Institutt for fysikk.

Hun var prorektor for utdanning ved NTNU i to 4 årsperioder fra 01.08.2009. I den perioden arbeidet hun spesielt med å utvikle utdanningsledelse ved institusjonen, innovative undervisningsformer, merittering av utdanning,  økt brukt av digitale verktøy og fleksibel undervisning. Hun ledet MOOC utvalget.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner