Astrid Strømmen

Typograf/grafiker Kommunikasjonsavdelingen
92657738
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, * * *

Bakgrunn og aktiviteter