Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Pettersen, Aina Margrethe Heen; Lorentzen, Astrid Brønseth. (2019) Roman Iron Age and Migration period building traditions and settlement organization at Vik, Ørland. Environment and settlement: Ørland 600 BC - AD 1250. Archaeological excavations at Vik, Ørland main air base..

Rapport/avhandling

  • Lorentzen, Astrid Brønseth; Sauvage, Raymond; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2019) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2019:13. Skjølsvik i Gjemnes kommune. Arkeologisk undersøkelse av boplass fra overgangen mellom seinmesolitikum og tidligneolitikum. 2019. ISBN 978-82-8322-194-7. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2019/13).
  • Ystgaard, Ingrid; Gran, Magnar Mojaren; Mokkelbost, Marte; Fransson, Ulf Martin; Pettersen, Aina Margrethe Heen; Lorentzen, Astrid Brønseth; Solvold, Grete Irene; Randerz, Ellen L.Wijgård; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2018) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2018_27. Arkeologiske utgravninger på Ørland kampflybase 2015-2016. 2018. ISBN 978-82-8322-173-2. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2018/27).
  • Ystgaard, Ingrid; Gran, Magnar Mojaren; Randerz, Ellen L.Wijgård; Fransson, Ulf; Lorentzen, Astrid Brønseth. (2017) Årsrapport 2016. De arkeologiske undersøkelsene ved Ørland kampflybase. Vik 70/1, Ørland, Sør-Trøndelag. 2017.
  • Lorentzen, Astrid Brønseth; Berglund, Birgitta. (2015) Arkeologisk undersøkelse, Gofahaugen av Mjåvatnet Vestre, Vefsn kommune, Nordland fylke. 2015. ISBN 978-82-8322-027-8. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (14).
  • Lorentzen, Astrid Brønseth; Berglund, Birgitta. (2015) Samisk offerplass og beingjemme, Røssvatnet, Hattfjelldal kommune, Nordland fylke. 2015. ISBN 978-82-8322-021-6. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (3).
  • Lorentzen, Astrid Brønseth; Sauvage, Raymond; Cadamarteri, Julian Patrick; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2015) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2015/14. Arkeologisk undersøkelse, Vågstrandstunellen, Våge nedre, Rauma, Møre og Romsdal. 2015. ISBN 978-82-8322-037-7. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2015/14).