Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

  • Fagansvar for sykepleievitenskap og helsefag
  • Undervisning og veiledning i litteratursøk
  • Referansehåndtering (EndNote, Zotero)
  • Forsknings- og publiseringssøtte, Open Access o.a.
  • Bistand med systematiske litteratursøk

 

Bakgrunn

  • Bibliotekar og master i kunnskapsledelse

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger. (2007) Litteratursøking i medisin og helsefag: en håndbok. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 9788251922517.
  • Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger. (2005) Litteratursøking i medisin og helsefag : en håndbok. Tapir Akademisk Forlag. 2005. ISBN 8251920493.

Rapport/avhandling