Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

  • BSc i kjemi 1975
  • BSc i sykepleie 1986
  • MSc i biokjemi 1993 NTNU [Bibsys]
  • Dr Philos 2000 NTNU
  • Medisinsk statistikk I & II 2002 NTNU
  • Post doktor 2002-2007 NTNU

Doktorgrad:

Surface tension and complement activation: factors influencing bubble formation and bubble effects after decompression. Oktober 2000.  [Finn i Bibsys]

Publikasjoner:

 [Se fullstendig liste i Cristin]

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner