Bakgrunn og aktiviteter

Forskning

Professor i økologi og naturvern. Det faglige arbeidet kan deles i tre felter:

Vegetasjons- og populasjonsøkologi i kulturlandskap. Langtidsstudier med hovedvekt på utmarkas kulturlandskap (slåttemyr, kystlynghei)

Regionale studier og vern av myr. Nasjonalt og internasjonalt arbeid med kunnskapsheving og vern av myr

Vegetasjonskartlegging. Metodeutvikling og praktisk bruk av økologisk kartlegging i ulike nivåer av naturtyper, fra samfunn til region 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2018

2017

  • Tanneberger, Franziska; Tegetmeyer, Cosima; Busse, S.; Barthelmes, Alexandra; Shumka, Spase; Moles, A; Jenderedjian, K.; Steiner, G.M.; Essl, F.; Etzold, J.; Mendes, C.; Kozulin, A.; Frankard, P.; Milanovic, D.; Ganeva, A; Apostolova, Ivayla; Alegro, A.; Delipetrou, P.; Navrátilova, J.; Risager, M.; Leivits, A.; Fosaa, A.M.; Tuominen, S.; Muller, F; Bakuradze, T.; Sommer, M; Christianis, K.; Szurdoki, E.; Oskarsson, H; Brink, S.H.; Connolly, J.; Bragazza, L.; Martinelli, G; Aleksans, O.; Priede, A.; Sungaila, D.; Melovski, L.; Belous, T.; Saveljic, D.; de Vries, F.; Moen, Asbjørn; Dembek, W.; Mateus, J.; Hanganu, J.; Sirin, A.; Markina, A.; Napreenko, M.; Lazarevic, P.; Sefferová Stanová, V.; Joosten, Hans. (2017) The peatland map of Europe. Mires and Peat. vol. 19 (22).

2016

2015

2014

  • Grootjans, A.; Iturraspe, R.; Fritz, C.; Moen, Asbjørn; Joosten, H.. (2014) Mires and mire types of Peninsula Mitre, Tiera del Fuego, Argentina. Mires and Peat. vol. 14 (01).
  • Jiménez-Alfaro, Borja; Hájek, Michal; Ejrnæs, Rasmus; Rodwell, John; Pawlikowski, Pawel; Weeda, Eddy J.; Laitinen, Jarmo; Moen, Asbjørn; Bergamini, Ariel; Aunina, Liene; Sekulová, Lucia; Tahvanainen, T; Gillet, Francois; Jandt, Ute; Díte, Daniel; Hajkova, Petra; Corriol, Gilles; Kondelin, Hanna; Díaz, Tomás. (2014) Biogeographic patterns of base-rich fen vegetation across Europe. Applied Vegetation Science. vol. 17 (2).

2013

2012

2010

2009

2006

  • Moen, Asbjørn; Nilsen, Liv S.; Aasmundsen, Anne; Oterholm, Alf-Ivar. (2006) Woodland regeneration in a coastal heathland area in central Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift. vol. 60.
  • Moen, Asbjørn. (2006) Four new Honorary Life Members of IMCG. IMCG Newsletter. vol. 2006 (3).
  • Moen, Asbjørn; Nilsen, Liv Sigrid; Aasmundsen, Anne; Oterholm, Alf-Ivar. (2006) Woodland regeneration in a coastal heathland area in central Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift. vol. 60 (4).

2005

  • Moen, Asbjørn. (2005) Comments on the regional variation and mires in Tierra del Fuego - a comparison with Fennoscandia. IMCG Newsletter. vol. 2005 (4).
  • Moen, Asbjørn. (2005) Regional News. News from Norway. New mire museum. IMCG Newsletter. vol. 2005 (2).