Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Tveit, William Arne. (2012) Anerkjennelse, ros og regler i klasserommet. Gyldendal Akademisk. 2012. ISBN 9788205423121.

Del av bok/rapport

  • Tveit, William Arne. (2016) Anerkjennelse i samtale om tallet 18. Positive lærer-elev-relasjoner. En fortelling fra klasserommet..
  • Tveit, William Arne. (2014) PP-rådgiveres læring gjennom videreutdanning. Inklusionens historie og aktualitet. Festskrift til en ildsjel - Ole Hansen.