Bakgrunn og aktiviteter

Postdoktor på ISB, forsker på nalokson nesespray. Nasjonal koordinerende utprøver av NINA-1 studien. Spesialist i anestesiologi og jobber i Luftambulanseavdelingen, Oslo Universitetssykehus på Legeambulansen 119.

Postdoktorstillingen er finansiert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Helse Midt Norge.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner