Bakgrunn og aktiviteter

Overlege i anestesi, deler tida mellom legeambulansen i Oslo og stipendiat i Trondheim

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner