Bakgrunn og aktiviteter

Postdoktor på ISB, forsker på nalokson nesespray. Nasjonal koordinerende utprøver av NINA-1 studien. Spesialist i anestesiologi og jobber i Luftambulanseavdelingen, Oslo Universitetssykehus på Legeambulansen 119.

Postdoktorstillingen er finansiert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Helse Midt Norge.