Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Tylleskär, Ida; Skulberg, Arne Kristian; Nilsen, Turid; Skarra, Sissel; Jansook, Phatsawee; Dale, Ola. (2017) Pharmacokinetics of a new, nasal formulation of naloxone. European Journal of Clinical Pharmacology. vol. 73 (5).
  • Skulberg, Arne Kristian; Tylleskär, Ida; Skarra, Sissel; Dale, Ola. (2015) Biotilgjenglighet og effekt av nalokson som nesespray sammenliknet med intramuskulær injeksjon. NAForum. vol. 28 (3).
  • Tylleskär, Ida Karin; Skulberg, Arne Kristian; Nilsen, Turid; Skarra, Sissel; Jansook, Phatsawe; Dale, Ola. (2014) Biotilgjenglighet av nalokson som nesespray- grunnlaget for fremtidig prehospital bruk. NAForum. vol. 27 (3).