Bakgrunn og aktiviteter

Trenger du veiledning?

Ta kontakt for å avtale et møte. Du kan også få veiledning på e-post, telefon eller Skype hvis du ønsker det.

Jeg kan gi deg råd og veiledning om utdanningsplan, studieprogresjon, utveksling, permisjon, utfordringer i studiehverdagen og lignende.

Jeg er rådgiver ved Utdanningsseksjonen ved IV-fakultetet

Høsten 2020 har fakultetet en virtuell ekspedisjon i Zoom der du kan henvende deg for å få svar på ulike spørsmål. I tillegg vil vi arrangere fellesveiledninger med ulike tema (utveksling, innpassing av emner etc.). Les mer om veiledningstilbudet høsten 2020 her: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Studieveiledere+ved+fakultet+for+ingeni%C3%B8rvitenskap

Arbeidsoppgaver:

  • Studieveileder for Marin teknikk.
  • Sekretær for studieprogramutvalg for marin teknikk og studieprogramrådet for Marin
  • Utdanningskvalitet ved IV
  • Fakultetskontakt - Nytt verktøy for emneevaluering, studieprogramevaluering og studieplanrevisjon