Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i filmvitenskap og  er utdannet dr. art. i filmvitenskap ved NTNU (1996).

Jeg har undervist i medievitenskap; bildekommunkasjon og digitalt fotografi, men først og fremst i filmvitenskap på bachelor og master; filmvitenskapens teori og historie, filmteori og filmanalyse med vekt på den kultur- og samfunnskritiske tradisjon, filmhistoriografi; film som historisk kilde, film og nasjonsbygging, film og kjønnsidentitet.

Faglige interesser

 • Film, nasjon, modernitet
 • Norsk filmhistorie
 • Kvinner på lerret
 • Kvinner i norsk filmproduksjon
 • Stumfilm
 • Såpeopera og melodrama
 • Husmorfilm
 • Filmhistorieskrivingens teori og tradisjoner

Utvalgte forskningsprosjekt

1.Kvinner på lerretet i norsk film. Les mer her:

2. Filmens nasjonalteater; Norsk Film A/S mellom 1964 og 1980. Les mer her:                                                   Overordnet prosjekt her:

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Myrstad, Anne Marit. (2010) Dumme menn og troll til kjærringer : hva husmødre fikk le av i de norske Husmorfilmene. Tidsskrift for kjønnsforskning. vol. 34 (4).
 • Myrstad, Anne Marit. (2007) Kristine, daugther of Valdres. M : tidsskrift for kunst- og medieforskning. vol. 11 (1).
 • Myrstad, Anne Marit. (2007) Lattervekkende inkompetanse: om en seiglivet maskulinitetsform på skjerm og lerret. Norsk Medietidsskrift. vol. 14 (3).
 • Myrstad, Anne Marit. (2005) "Du og jeg og husarbeidet. En diksusjon av Husmorfilmens konferansier". Nordicom Information. vol. 27 (1-2).
 • Myrstad, Anne Marit. (2003) You, Me and the Housework. Discussion of the Housewife film's Compère. Nordicom Review. vol. 25 (1-2).

Bøker

 • Myrstad, Anne Marit. (2012) Husmora i fokus : den norske husmorfilmen 1953-1972. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-519-24061,.
 • Diesen, Jan Anders; Brodal, Svein Erik; Myrstad, Anne Marit; Solum, Ove; Sassebo, Fred; Vanebo, Camilla. (2000) På optagelse i friluft - Om Rasmus Breisteins filmliv. 2000.
 • Myrstad, Anne Marit; Slottemo, Hilde Gunn. (1999) Slik kan det gjøres". Flerfaglige blikk på 'husmorfilmen'. 1999. Arbeidsnotater fra Senter for kvinneforskning (1).
 • Myrstad, Anne Marit; Iversen, Gunnar; Solum, Ove. (1997) Fante-Anne. "Det nasjonale gjennombrudd" i norsk film. Universitetsforlaget. 1997. ISBN 82-00-22716-2. Nærbilder. Artikler om norsk filmhistorie.
 • Myrstad, Anne Marit; Rasmussen, Terje. (1990) Historien & Mediene. 1990.

Del av bok/rapport

 • Myrstad, Anne Marit. (2015) "Kvinnens plass"- mors yrkeskarriere som filmatisk konflikt. Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.
 • Myrstad, Anne Marit. (2013) Filmsensur og samfunnsmoral - tilfellet Fernanda Nissen. Film til folket : sensur og kinopolitikk i 100 år.
 • Myrstad, Anne Marit. (2013) Hjemløs? Kvinnekarakteren i 1960-tallets norske kunstfilm. Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur.
 • Myrstad, Anne Marit. (2011) Den gang Husmorfilmen fantes. Den andre norske filmhistorien.
 • Myrstad, Anne Marit. (2009) Filmhistorie som vitenskap, et filmhistoriografisk tilbakeblikk. Veier tilbake : filmhistoriske perspektiver : festskrift i anledning Gunnar Iversens 50-årsdag 18. januar 2009.
 • Gjelsvik, Anne; Myrstad, Anne Marit. (2008) "Filmens bilder av kvinner og menn". Filmanalytiske tradisjoner.
 • Myrstad, Anne Marit. (2008) Far From Heaven. Mellom tap og begjær, en amerikansk hustrus historie. Filmanalytiske tradisjoner.
 • Myrstad, Anne Marit. (2005) “Thrift and traces of work: On housewife films and sales talk”. Twentieth-century housewives. Meanings and Implications of unpaid work.
 • Myrstad, Anne Marit. (1997) Fante-Anne. "Det nasjonale gjennombrudd" i norsk film. Nærbilder.Artikler om norsk filmhistorie.

Rapport/avhandling

 • Andenæs, Ellen; Myrstad, Anne Marit; Slottemo, Hilde Gunn. (1999) De vonde bena og vitenskapen, eller: Hvordan familien Berg gjenvant sitt gode humør. Husmorskikkelse med og mot diskurser. 1999. Arbeidsnotat (-).