Bakgrunn og aktiviteter

Professor i filmvitenskap.

På akademisk nivå har jeg erfaring som filmarkivar ved Nasjonalbiblioteket, vikar for leder ved Senter for kjønnsforskning ved NTNU, førsteamanuensis i medievitenskap ved Institutt for kunst- og medievitenskap, og fra 2001 innen filmvitenskap samme sted. Fra 2009 til 2017 har jeg vært instituttleder samme sted.

Forskning

Mitt primære forskningsfelt er norsk filmproduksjon med filmhistoriske bidrag innenfor ‘cultural studies’ tradisjon. Kjønnsaspekter, ofte sammen med interesse for nasjonsideer og nasjonal identitet, har vært gjennomgående tema og perspektiv i mine studier av - spillefilm fra stumfilmtida med vekt på de mange filmene satt i et fortidig bygdemiljø, - den særegne reklamefilmgenren husmorfilm, langfilmer fra 1950- og 1960-tallet, - norsk filmmodernisme på 1960- og tidlige 1970-tall og - te utvalg kvinnelige hovedroller i norsk samtidsfilm.

Pågående forskning

1.Kvinner på lerretet i norsk film. Les mer her:

2. Filmens nasjonalteater; Norsk Film A/S mellom 1964 og 1980. Les mer her:                                                   Overordnet prosjekt her:

Undervisning

Jeg har undervist fotografiets historie og teori, kjønn og medier, men først og fremst filmvitenskapelige emner på alle nivå og med vekt på spillefilmens historie og teori.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2015

  • Myrstad, Anne Marit. (2015) "Kvinnens plass"- mors yrkeskarriere som filmatisk konflikt. Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.

2013

  • Myrstad, Anne Marit. (2013) "Fernanda Nissen".
  • Myrstad, Anne Marit. (2013) Filmsensur og samfunnsmoral - tilfellet Fernanda Nissen. Film til folket : sensur og kinopolitikk i 100 år.
  • Myrstad, Anne Marit. (2013) Gurly Drangsholt.
  • Myrstad, Anne Marit. (2013) Hjemløs? Kvinnekarakteren i 1960-tallets norske kunstfilm. Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur.

2012

  • Diesen, Jan Anders; Myrstad, Anne Marit. (2012) Fante-Anne og det nasjonale gjennombruddet i norsk film. (med engelsk oversettelse i samme hefte). DVD-utgivelse [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Norsk filminstitutt og Nasjonalbiblioteket; Oslo. 2012-01-01 - 2012-12-31.
  • Myrstad, Anne Marit. (2012) Husmora i fokus : den norske husmorfilmen 1953-1972. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-519-24061,.

2011

  • Myrstad, Anne Marit. (2011) Den gang Husmorfilmen fantes. Den andre norske filmhistorien.

2010

  • Myrstad, Anne Marit. (2010) Dumme menn og troll til kjærringer : hva husmødre fikk le av i de norske Husmorfilmene. Tidsskrift for kjønnsforskning. vol. 34 (4).

2009

  • Myrstad, Anne Marit. (2009) Filmhistorie som vitenskap, et filmhistoriografisk tilbakeblikk. Veier tilbake : filmhistoriske perspektiver : festskrift i anledning Gunnar Iversens 50-årsdag 18. januar 2009.