Bakgrunn og aktiviteter

Professor i filmvitenskap.

På akademisk nivå har jeg erfaring som filmarkivar ved Nasjonalbiblioteket, leder ved Senter for kjønnsforskning ved NTNU, førsteamanuensis i medievitenskap og deretter filmvitenskap ved Institutt for kunst- og medievitenskap samme sted og instituttleder ved dette instituttet fra 2009 til 2017.

Forskning

Mitt primære forskningsfelt er kulturteoretisk orientert filmhistorie med et tyngdepunkt innen norsk filmproduksjon. Kjønnsaspekter, ofte sammen med nasjonsideer, nasjonal identitet har vært gjennomgående tema og perspektiv i studier av eksemplevis stumfilmepokens bygdefilmer, den særegne reklamefilmgenren husmorfilm, norsk filmmodernisme eller filmer med  kvinnelige hovedroller mer generelt. En nyere studie med bidrag til filmselskapet Norsk FIlm A/S gjennom 1970-tallet har en mer produksjonsorientert innretning.

 

Pågående forskning

1. Nasjon og mangfold; Kvinner på lerretet i norsk film 

2. Nasjon og mangfold; Kvinner bak kamera i norsk film

 

Undervisning

Jeg har undervist fotografiets historie og teori, kjønn og medier, men først og fremst filmvitenskapelige emner på alle nivå og med vekt på spillefilmens historie og teori.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2015

  • Myrstad, Anne Marit. (2015) "Kvinnens plass"- mors yrkeskarriere som filmatisk konflikt. Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.

2013

  • Myrstad, Anne Marit. (2013) "Fernanda Nissen".
  • Myrstad, Anne Marit. (2013) Filmsensur og samfunnsmoral - tilfellet Fernanda Nissen. Film til folket : sensur og kinopolitikk i 100 år.
  • Myrstad, Anne Marit. (2013) Gurly Drangsholt.
  • Myrstad, Anne Marit. (2013) Hjemløs? Kvinnekarakteren i 1960-tallets norske kunstfilm. Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur.

2012

  • Diesen, Jan Anders; Myrstad, Anne Marit. (2012) Fante-Anne og det nasjonale gjennombruddet i norsk film. (med engelsk oversettelse i samme hefte). DVD-utgivelse [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Norsk filminstitutt og Nasjonalbiblioteket; Oslo. 2012-01-01 - 2012-12-31.
  • Myrstad, Anne Marit. (2012) Husmora i fokus : den norske husmorfilmen 1953-1972. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-519-24061,.

2011

  • Myrstad, Anne Marit. (2011) Den gang Husmorfilmen fantes. Den andre norske filmhistorien.

2010

  • Myrstad, Anne Marit. (2010) Dumme menn og troll til kjærringer : hva husmødre fikk le av i de norske Husmorfilmene. Tidsskrift for kjønnsforskning. vol. 34 (4).

2009

  • Myrstad, Anne Marit. (2009) Filmhistorie som vitenskap, et filmhistoriografisk tilbakeblikk. Veier tilbake : filmhistoriske perspektiver : festskrift i anledning Gunnar Iversens 50-årsdag 18. januar 2009.