Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsområder ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

  • Delta i, og drive rekrutteringsprosesser 
  • Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser
  • Lederstøtte HR-relaterte saker

Bakgrunn

  • Bachelor of Management fra BI, 2016
  • Fagansvarlig personal, BN Bank 2013-2018