Bakgrunn og aktiviteter

Seniorrådgiver ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Studieseksjonen

Arbeidsområder:

- Prosjektkoordinator Fremtidens HUMSAM-studier
- Sekretær styringsgruppe bachelor yrkesfaglærerutdanning
- Tilretteleggingskontakt SU-fakultetet
- Instituttkontakt IPS


 
Research:

PhD thesis: Bridging the Divide: The Role of the Commission in European Political Cooperation, 1969-1976 – Department of Historical Studies, Faculty of Humanities, Norwegian University of Science and Technology

Supervisors: Lise RYE, Norwegian University of Science and Technology; Hans Otto FRØLAND, Norwegian University of Science and Technology

Committee: Piers LUDLOW, LSE; Gabriele CLEMENS, Hamburg University

Date of the defence: 13.04.2016

Field: History, European Studies

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2017

  • Alterhaug, Ane Maritdatter. (2017) The European Commission and European Political Cooperation in the Early 1970s - Actor Adjusted. The Quest for Europeanization.

2016

  • Rye, Lise; Alterhaug, Ane Maritdatter. (2016) Bridging the divide. The role of the Commission in European Political Cooperation, 1969-1976. 2016.

2008

  • Alterhaug, Ane; Steinnes, Kristian. (2008) The international role of the European Union: Kosovo as catalyst for developments in foreign, security and defence policies. 2008.
  • Rye, Lise; Alterhaug, Ane Maritdatter. (2008) The international role of the European Union: Kosovo as catalyst for developments in foreign, security and defence policies. 2008.