Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førstebibliotekar og jobber som fagansvarlig på Teknologibiblioteket på Gløshaugen. Har ansvar for fagene Matematikk, Statistikk, Maskinteknikk, Produksjonsteknologi, Teknologiledelse og Informasjonsvitenskap.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport