Alisa Machner

Næhrings Ph.D. kandidat | Norcem AS Institutt for konstruksjonsteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap
73597155
Richard Birkelands vei 1a, Materialteknisk * 3-256

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg begynte med ph.d.-prosjektet mitt i november 2014 på Institutt for konstruksjonsteknikk på NTNU i Trondheim. Jeg jobber som nærings-ph.d. ved Norcem AS, som finansierer prosjektet sammen med det norske forskningsrådet.

I ph.d.-prosjektet mitt undersøker jeg hydratasjonen og bestandigheten av komposittsementer Spesielt fokus er lagt til komposittsementer som består av forskjellige deler av kalsinert leire og karbonater.

Mens sement produseres, blir mye CO2 emittert til atmosfæren. Et forsøk på å redusere emisjoner er å bytte ut deler av sementen med «Supplementary cementitious materials» (SCMs), og det resulterer i komposittsementer. Fordi man trenger mindre sement for å produsere komposittsementer, kan klinkerfaktoren og samtidig CO2-emisjonene reduseres.

Når man bruker SCMs, forandrer man samtidig systemets kjemi og derfor også hydratasjonen og bestandigheten. I ph.d.- prosjektet mitt undersøker jeg hydratasjonen til metakaolinkarbonatsementer og de resulterende fasesammensetningene. I det neste trinnet skal jeg koble denne informasjonen med bestandigheten av slike bindemidler. Karbonisering, utvasking og klorid bindekapasitet av nye bindemidlene skal bli testet. Eksperimentdelen av ph.d.-prosjektet mitt inneholder bruk av forskjellige metoder, for eksempel: TGA, XRD, SEM-EDS, kalorimetri, MIP, og potensiometrisk kloridtitrering.

Prosjektets mål er å forstå hydratasjonen og bestandigheten til disse mer miljøvennlige og bærekraftige bindemidlene.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Machner, Alisa; Zajac, Maciej; Ben Haha, Mohsen; Kjellsen, Knut Ose; Geiker, Mette Rica; De Weerdt, Klaartje. (2017) Investigation of the products of the dolomite reaction in Portland cement pastes. NORDIC CONCRETE RESEARCH. Proceedings of the XXIII Nordic Concrete Research Symposium.
  • Machner, Alisa; Bussetti, Lucie; Geiker, Mette Rica; De Weerdt, Klaartje. (2015) Critical investigation of TGA sample preparation for composite cements. Proceedings of the 35th Cement and Concrete Science Conference.