Bakgrunn og aktiviteter

Prosjektøkonom for eksterne prosjekter ved IGP

- Prosjektopprettelse og regnskapsoppfølging

- Budsjettering

- Kontraktshåndtering

- Fakturering

- Rapportering

- Prosjektavslutning