Hvem søker du?

  • Trine Unander, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Det humanistiske fakultet
  • Trine Tetlie Eik-Nes, Institutt for psykisk helse, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap
  • Trine Tafjord, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
  • Trine Stokstad, Institutt for klinisk og molekylær medisin, Fakultet for medisin og helsevitenskap
  • Trine Marie Stene, Institutt for pedagogikk og livslang læring
  • Trine Sondresen, Seksjon for teknisk drift
  • Trine Smedbøl, Institutt for psykologi
  • Trine Skoglund, MH fakultetsadministrasjon
  • Trine Remmen, IV fakultetsadministrasjon, Fakultet for ingeniørvitenskap
  • Trine Øverås, SU fakultetsadministrasjon, Institutt for sosiologi og statsvitenskap