Kontakt administrasjonen

Telefon: 73 59 51 10
Faks: 73 59 51 03
E-post: post@ub.ntnu.no
Besøksadresse: Høgskoleringen 1, 7034 Trondheim
Postadresse: Høgskoleringen 1, 7491 Trondheim
Faktura-adresse: NTNU, Felles Fakturamottak
Postboks 50, Økern
0508 Oslo
Org.nr.: 974767880
   
Universitetsbibliotekets ledelse  
Bibliotekadministrasjonen  
Ansatte seksjon for samlinger og digitale tjenester  

Kontakt bibliotekene

Bibliotek Telefon E-post Ansatte
Arkitektur- og byggbiblioteket 73 59 50 92 arkbib@ub.ntnu.no Ansatte ved Arkitektur- og byggbiblioteket
Bibliotek for medisin og helse 72 57 66 80 post@bmh.ntnu.no Ansatte ved Bibliotek for medisin og helse
Biblioteket Dragvoll 73 59 67 35 dragvbib@ub.ntnu.no Ansatte ved Biblioteket Dragvoll
Biblioteket Gjøvik 61 13 52 00 gjovikbib@ub.ntnu.no Ansatte ved Biblioteket Gjøvik
Biblioteket Kalvskinnet 73 55 94 55 kalvskbib@ub.ntnu.no Ansatte ved Biblioteket Kalvskinnet
Biblioteket Kunstakademiet 73 59 79 19 kunstbib@ub.ntnu.no Ansatte ved Biblioteket Kunstakademiet
Biblioteket ILU Moholt 73 59 67 35 dragvbib@ub.ntnu.no  
Biblioteket Rotvoll 73 55 98 55 rotvbib@ub.ntnu.no Ansatte ved Biblioteket Rotvoll
Biblioteket Tungasletta 73 55 91 20 tungabib@ub.ntnu.no Ansatte ved Biblioteket Tungasletta
Biblioteket Ålesund 70 16 12 86 alesund@ub.ntnu.no Ansatte ved Biblioteket Ålesund
Dorabiblioteket 73 59 00 80 / 91 89 78 68 dorabib@ub.ntnu.no Ansatte ved Dorabiblioteket
Gunnerusbiblioteket 73 59 22 05 / 91 89 74 62 gunnbib@ub.ntnu.no Ansatte ved Gunnerusbiblioteket
Marinbiblioteket 73 59 57 29 marinbib@ub.ntnu.no Ansatte ved Marinbiblioteket
Musikkbiblioteket 73 59 73 47 musikkbib@ub.ntnu.no Ansatte ved Musikkbiblioteket
Realfagbiblioteket 73 59 51 27 realbib@ub.ntnu.no Ansatte ved Realfagbiblioteket
Teknologibiblioteket 73 59 51 00 tekhb@ub.ntnu.no Ansatte ved Teknologibiblioteket
Økonomibiblioteket 73 55 99 55 okonomibib@ub.ntnu.no  Ansatte ved Økonomibiblioteket
Tue, 21 Feb 2017 13:18:58 +0100