På denne siden ser du en automatisk generert kursliste.  

Prosjekteringsledelse 05.09.2017 17.10.2017 7,5 Trondheim/Oslo
IKT i læring 1 18.10.2017 5 Nettbasert
IKT i læring 2 18.10.2017 5 Nettbasert
IKT i læring 3 18.10.2017 5 Nettbasert
Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller 10.10.2017 19.10.2017 7.5 Ålesund
Fagdag Kreftrehabilitering - Ålesund 18.10.2017 19.10.2017 0 Ålesund
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 24.09.2017 24.10.2017 7,5 Trondheim
Geoteknikk 1 15.09.2017 30.10.2017 7,5 Trondheim
Vedlikeholdsoptimalisering 15.08.2017 31.10.2017 7,5 Trondheim
Damsikkerhet II 15.08.2017 06.11.2017 6 Trondheim
Drift og vedlikehold 01.06.2017 06.11.2017 7,5 Trondheim
Enhanced Oil Recovery 15.08.2017 13.11.2017 7,5 Trondheim
Grunnleggende sporvedlikehold 01.10.2017 13.11.2017 7,5 Trondheim
Fasilitatorkurs simulering 01.09.2017 14.11.2017 Gjøvik
Forsøksdyrlære for forskere
- Laboratory Animal Science for Researchers
02.10.2017 20.11.2017 7,5 Trondheim
Sertifisering som kursholder i VIPS-praksismodell - Ålesund 15.11.2017 20.11.2017 0 Ålesund
Geografisk informasjonsbehandling 01.10.2017 27.11.2017 7,5 Trondheim
Sikkerhet og organisasjon 15.08.2017 28.11.2017 7,5 Trondheim
Introduksjon til Human Factors, metoder og teorier med eksempler fra nye driftsformer og digitalisering 01.11.2017 04.12.2017 15 Trondheim
Rådgivning 1: Studie- og karriereveiledning 01.12.2017 01.01.2018 7,5
Rådgivning 1: Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 01.12.2017 01.01.2018 7,5
Matematikkvansker - kartlegging og tiltak 01.12.2017 01.01.2018 15 Trondheim
Litteraturanalyse og akademisk skriving 15.11.2017 03.01.2018 7,5 Trondheim
Masteroppgave i barn og unges psykiske helse 15.11.2017 04.01.2018 45 Trondheim
Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme 15.11.2017 04.01.2018 15 Trondheim
Estetikk, byggeskikk og stedskvalitet 04.12.2017 08.01.2018 10 Gjøvik
Grunnkurs i analyse II 01.12.2017 08.01.2018 7,5 Trondheim
Lineær algebra med anvendelser 01.12.2017 08.01.2018 7,5 Trondheim
Geometri 01.12.2017 08.01.2018 7,5 Trondheim
Sannsynlighetsregning og statistikk 01.12.2017 08.01.2018 7,5 Trondheim
Matematikkdidaktikk 01.12.2017 08.01.2018 7,5 Trondheim
Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser 01.12.2017 08.01.2018 7,5 Trondheim
Vann- og avløpsteknikk 15.11.2017 09.01.2018 10 Gjøvik
Forebygging av fedme 01.12.2017 10.01.2018 7,5 Trondheim
Læringsmiljø og gruppeledelse modul 2 (SEVU-PPT) 01.03.2017 15.01.2018 15 Trondheim
Kjemi som vitenskap og undervisningsfag 01.12.2017 15.01.2018 7,5
Separasjon og analyse i kjemi 01.12.2017 15.01.2018 7,5
Utdanningsvalg 2: Undervisning, utdannings- og yrkesvalg 01.12.2017 15.01.2018 7,5
Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring 01.12.2017 15.01.2018 15 Trondheim
Smerte og smertebehandling 30.11.2017 15.01.2018 7,5 Trondheim
Teknisk sikkerhet 15.11.2017 15.01.2018 7,5 Trondheim
Kognitiv atferdsterapi (KAT) i gruppe 15.11.2017 16.01.2018 7,5 Trondheim
Ingeniørfaglig systemtenkning 01.11.2017 16.01.2018 10 Trondheim
Teknologiendring og samfunnsutvikling - Oslo 15.11.2017 16.01.2018 7,5 Oslo
Idrettsøkonomi 15.11.2017 22.01.2018 7,5 Trondheim
Hørselstap - utvikling og (re)habilitering av talespråk 01.12.2017 22.01.2018 15 Trondheim
Frankrike - språk, kultur og litteratur 01.12.2017 22.01.2018 7,5 Caen, Frankrike
Teknologiendring og samfunnsutvikling - nettbasert 15.11.2017 22.01.2018 7,5 Nettbasert
Akutt og postoperativ smerte 05.01.2018 22.01.2018 7,5 Trondheim
Lederutvikling og organisasjonsendring 15.11.2017 22.01.2018 7,5 Trondheim
Ledelse og strategi - Trondheim 15.11.2017 23.01.2018 7,5 Trondheim
Risikovurdering av barn og unges bekymringsfulle atferd 15.11.2017 23.01.2018 15 Trondheim
Mobilitet i et førlighetsperspektiv 10.12.2017 23.01.2018 20 Melhus
Profesjonsutvikling og organisasjon 10.12.2017 24.01.2018 15 Trondheim
Palliasjon 05.12.2017 24.01.2018 7,5 Trondheim
Ungdom, rus og avhengighet 15.11.2017 25.01.2018 15 Trondheim
Flerkulturell kompetanse 01.12.2017 25.01.2018 15 Trondheim
Økonomi og verdiskaping 15.11.2017 25.01.2018 7,5 Oslo
Barn og unges psykiske helse - Del II: Skjevutvikling og psykiske lidelser 0-18 år 15.11.2017 30.01.2018 7,5 Trondheim
IT-strategi i organisasjoner 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Nettverkssikkerhet 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Objektorientert programmering med systemarbeid 25.01.2018 30.01.2018 10 Nettbasert
Operativsystemer 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Datamaskinteknikk 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Drift av MS Exchange og MS SQL Server 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Informasjonssikkerhet og produktforvaltning 25.01.2018 30.01.2018 15 Nettbasert
Stort IT-prosjekt i drift av datasystemer 25.01.2018 30.01.2018 20 Nettbasert
Stort IT-prosjekt i informasjonsbehandling 25.01.2018 30.01.2018 20 Nettbasert
Videregående programmering i Java 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Webdesign 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Bedriftsøkonomi 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Applikasjonsutvikling for Android 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Big data 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
C#.NET 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
C++ for programmerere 25.01.2018 30.01.2018 5 NTNU
Databaser 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Datakommunikasjon 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Datasikkerhet 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Digital fotografering 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Drift av lokalnettverk 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
HTML5 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
ITIL v3 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
IT-introduksjon 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Linux systemdrift 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Nettverksteknologi 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Praktisk Linux 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Programmering i Java 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Programmering i Visual Basic 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Python for programmers 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert/Internet course
SharePoint 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Sosiale medier 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
System Center Configuration Manager 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
System Center Operation Manager 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Virtuelle tjenere 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Webprogrammering i PHP 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Webprogrammering med Python 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Webutvikling 1 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Webutvikling 2 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
Windows server for systemansvarlige 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert
XML-Teknologi 25.01.2018 30.01.2018 5 Nettbasert