På denne siden ser du en automatisk generert kursliste.  

Matematikk for økonomer 15.08.2017 28.06.2017 MET8002 7,5
Oppfriskingskurs i Matematikk 27.07.2017 31.07.2017
Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk 01.06.2017 10.08.2017 MA6060 7,5
Nordisk språk - moderne (nettstudium) 26.06.2017 14.08.2017 NORD6102 15
Drift og vedlikehold av veger og gater 15.07.2017 17.08.2017 IB303612 KDV veg og infrastruktur 10
Statistiske metoder 01.06.2017 21.08.2017 ST6201 7,5
Tallteori 01.06.2017 21.08.2017 MA6301 7,5
Lineær algebra og geometri 01.06.2017 21.08.2017 MA6201 7,5
Grunnkurs i analyse I 01.06.2017 21.08.2017 MA6101 7,5
Brannvern i bygninger 15.07.2017 21.08.2017 IB304016 Bygningsmessig brannvern 10
Mekaniske bølger og eksperimentelt arbeid 07.08.2017 21.08.2017 FY6016 7,5
Mekanikk 07.08.2017 21.08.2017 FY6013 7,5
Take Credit! Del II - Spesialisering for lærere - studieplan B 15.06.2017 21.08.2017 TCDEL2SPESB 30
Take Credit! Del II - Ordinær - studieplan A 15.06.2017 21.08.2017 TCDEL2ORDA 30
Take Credit! Del I - Spesialisering for lærere -Studieplan B 15.06.2017 21.08.2017 TCDEL1SPESB 30
Take Credit! Del I - Ordinær - Studieplan A 15.06.2017 21.08.2017 TCDEL1ORDA 30
Enkeltemner grunnskolelærer 5.-10. trinn 15.06.2017 21.08.2017 GLU5-10 30
Enkeltemner grunnskolelærer 1.-7. trinn 15.06.2017 21.08.2017 GLU1-7 30
Litteraturanalyse og akademisk skriving 01.05.2017 22.08.2017 MDV6208 7,5
Ledelse og strategi - Trondheim 15.05.2017 22.08.2017 IØ6501 7,5
Biokjemi 07.08.2017 23.08.2017 KJ6005 7,5
Uorganisk kjemi 07.08.2017 24.08.2017 KJ6006 7,5
Innføring i kognitiv atferdsterapi 15.05.2017 24.08.2017 MDV6249 7,5
Forvaltning, drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg (FDV av VA-anlegg) 14.07.2017 28.08.2017 IB303512 Forvaltning, drift og vedlikehold av VA-anlegg 10
Sakkyndig vurdering og forvaltning 01.06.2017 28.08.2017 PED6018 15
Statistikk for økonomer 15.08.2017 28.08.2017 MET8001 7,5
Organisasjonsteori 15.08.2017 28.08.2017 ORG8001 7,5
Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap 15.08.2017 28.08.2017 BØA8001 7,5
Driftsregnskap og budsjettering 15.08.2017 28.08.2017 BØA8002 7,5
Korrosjon 01.07.2017 28.08.2017 KMT300T-X 10
Økonomisk styring og regnskap 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1106 5
Økonomisk analyse med regneark 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1114 5
XML-Teknologi 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1041 5
Windows server for systemansvarlige 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1040 5
Webutvikling 2 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1112 5
Webutvikling 1 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1102 5
Webprogrammering med Python 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1050 5
Webprogrammering i PHP 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1127 5
Teknologiendring og samfunnsutvikling - nettbasert 10.08.2017 29.08.2017 SOS6602 7,5
Virtuelle tjenere 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1034 5
Teamarbeid 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1105 5
System Center Operation Manager 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1055 5
IT-introduksjon 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1101 5
System Center Configuration Manager 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1054 5
Sosiale medier i organisasjonen: Enterprise 2.0 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1028 5
Sosiale medier 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1113 5
SharePoint 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1130 5
Samhandlingsplattformer med Sharepoint 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1126 5
Python for programmers 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1056 5
Programmering i Visual Basic 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1104 5
Programmering i Java 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1025 5
Praktisk Linux 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1121 5
PowerShell i praktisk scripting 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1022 5
Lederutdanning for PPT (SEVU-PPT) 01.03.2017 29.08.2017 PED6022 30
Organisasjon og ledelse 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1116 5
ITIL v3 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1046 5
Nettverksteknologi 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1017 5
Markedsorientert produktutvikling 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1125 5
Linux systemdrift 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1129 5
IT, miljø og samfunn 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1124 5
Informasjonsforvaltning 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1117 5
HTML5 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1131 5
Entreprenørskap 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1120 5
Drift av lokalnettverk 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1107 5
Digital fotografering 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1007 5
Digital bildebehandling 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1006 5
Datastøttet samhandling 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1115 5
Datasikkerhet 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1005 5
Datakommunikasjon 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1109 5
Databaser 2 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1004 5
Databaser 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1103 5
C++ for programmerere 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1048 5
C#.NET 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1002 5
Big data 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1123 5
Applikasjonsutvikling for Android 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1042 5
Talevitenskap 10.07.2017 29.08.2017 LOGO6110 7,5
Masteroppgave i pedagogisk psykologisk rådgivning 01.06.2017 30.08.2017 PED6904 30
Fornybar energi 01.07.2017 30.08.2017 TPRE8001-A 10
Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo 15.05.2017 31.08.2017 IØ6501 7,5
Språklig kommunikasjon og normal språkutvikling 10.07.2017 31.08.2017 LOGO6111 7,5
Tilknytning, samspill og omsorg 01.05.2017 31.08.2017 MDV6260 15
Programmering og digital kreativitet for lærere 25.08.2017 01.09.2017 IT6201 7,5
Teknologi og forskningslære modul II 05.06.2017 01.09.2017 SKOLE6625 7,5
Skriving av vitenskapelig artikkel 15.04.2017 01.09.2017 15
Teknologi og forskningslære modul IV 05.06.2017 01.09.2017 SKOLE6623 7,5
Profesjonell kommunikasjon og profesjonsetikk 10.07.2017 04.09.2017 LOGO6511 7,5
Sporgeometri og sporteknikk 10.08.2017 04.09.2017 BA6053 7,5
IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 10.08.2017 04.09.2017 IT6103 7,5
Introduction and Overview of Integrated Operations and Digitalization 15.08.2017 04.09.2017 PG6015 7,5
Miljødesign i regulerte vassdrag 07.08.2017 04.09.2017 VM6006 7,5
Hørselstap – utredning og rådgivning 10.06.2017 04.09.2017 PED6652 15
Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer 01.06.2017 04.09.2017 IØ6310 7,5
Organisasjon og endring - Oslo 15.06.2017 04.09.2017 SOS6502 7,5
Take Credit! Del III - Litteratur III 15.06.2017 04.09.2017 ENG6307 15
Take Credit! Del III - Språk og samfunn 15.06.2017 04.09.2017 ENG6303 15
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 5. sept.) 15.05.2017 05.09.2017 RAD6502 7,5
Barnevernledelse 20.04.2017 05.09.2017 MDV6246 30
Tilsyn 07.08.2017 07.09.2017 K1175 15
Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller 03.07.2017 07.09.2017 AV600217 7.5
Medisin og helsetjeneste for informatikere 10.08.2017 07.09.2017 MDV6102 7,5