På denne siden ser du en automatisk generert kursliste.  

Litteraturanalyse og akademisk skriving 01.05.2017 22.08.2017 MDV6208 7,5
Ledelse og strategi - Trondheim 15.05.2017 22.08.2017 IØ6501 7,5
Biokjemi 15.08.2017 23.08.2017 KJ6005 7,5
Avfall og kretsløpsteknologi 14.07.2017 24.08.2017 IB303512 10
Uorganisk kjemi 15.08.2017 24.08.2017 KJ6006 7,5
Innføring i kognitiv atferdsterapi 15.05.2017 24.08.2017 MDV6249 7,5
Forvaltning, drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg (FDV av VA-anlegg) 14.07.2017 28.08.2017 IB303512 10
Statistikk for økonomer 15.08.2017 28.08.2017 MET8001 7,5
Organisasjonsteori 15.08.2017 28.08.2017 ORG8001 7,5
Matematikk for økonomer 15.08.2017 28.08.2017 MET8002 7,5
Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap 15.08.2017 28.08.2017 BØA8001 7,5
Driftsregnskap og budsjettering 15.08.2017 28.08.2017 BØA8002 7,5
Korrosjon 15.08.2017 28.08.2017 KMT300T-X 10
Sakkyndig vurdering og forvaltning 01.06.2017 28.08.2017 PED6018 15
Økonomisk styring og regnskap 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1106 5
Økonomisk analyse med regneark 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1114 5
XML-Teknologi 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1041 5
Windows server for systemansvarlige 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1040 5
Webutvikling 2 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1112 5
Webutvikling 1 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1102 5
Webprogrammering med Python 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1050 5
Webprogrammering i PHP 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1127 5
Virtuelle tjenere 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1034 5
Teamarbeid 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1105 5
System Center Operation Manager 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1055 5
C++ for programmerere 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1048 5
System Center Configuration Manager 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1054 5
Sosiale medier i organisasjonen: Enterprise 2.0 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1028 5
Sosiale medier 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1113 5
SharePoint 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1130 5
Samhandlingsplattformer med Sharepoint 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1126 5
Python for programmers 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1056 5
Programmering i Visual Basic 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1104 5
Programmering i Java 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1025 5
Praktisk Linux 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1121 5
PowerShell i praktisk scripting 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1022 5
Organisasjon og ledelse 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1116 5
Nettverksteknologi 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1017 5
C#.NET 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1002 5
Markedsorientert produktutvikling 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1125 5
Linux systemdrift 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1129 5
IT-introduksjon 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1101 5
ITIL v3 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1046 5
IT, miljø og samfunn 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1124 5
Informasjonsforvaltning 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1117 5
HTML5 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1131 5
Entreprenørskap 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1120 5
Drift av lokalnettverk 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1107 5
Digital fotografering 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1007 5
Digital bildebehandling 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1006 5
Datastøttet samhandling 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1115 5
Datasikkerhet 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1005 5
Big data 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1123 5
Datakommunikasjon 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1109 5
Databaser 2 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1004 5
Databaser 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1103 5
Talevitenskap 10.07.2017 29.08.2017 LOGO6110 7,5
Applikasjonsutvikling for Android 25.08.2017 29.08.2017 IFUD1042 5
Teknologiendring og samfunnsutvikling - nettbasert 10.08.2017 29.08.2017 SOS6602 7,5
Lederutdanning for PPT (SEVU-PPT) 01.03.2017 29.08.2017 PED6022 30
Fornybar energi 15.08.2017 30.08.2017 TPRE8001-A 10
Masteroppgave i pedagogisk psykologisk rådgivning 01.06.2017 30.08.2017 PED6904 30
Språklig kommunikasjon og normal språkutvikling 10.07.2017 31.08.2017 LOGO6111 7,5
Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo 15.05.2017 31.08.2017 IØ6501 7,5
Tilknytning, samspill og omsorg 01.05.2017 31.08.2017 MDV6260 15
Universell utforming (Byggesaksskolen) 20.08.2017 01.09.2017 K1213 15
Programmering og digital kreativitet for lærere 07.08.2017 01.09.2017 IT6201 7,5
Teknologi og forskningslære modul II 25.08.2017 01.09.2017 SKOLE6625 7,5
Skriving av vitenskapelig artikkel 15.04.2017 01.09.2017 15
Profesjonell kommunikasjon og profesjonsetikk 10.07.2017 04.09.2017 LOGO6511 7,5
Sporgeometri og sporteknikk 10.08.2017 04.09.2017 BA6053 7,5
IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 10.08.2017 04.09.2017 IT6103 7,5
Introduction and Overview of Integrated Operations and Digitalization 15.08.2017 04.09.2017 PG6015 7,5
Miljødesign i regulerte vassdrag 07.08.2017 04.09.2017 VM6006 7,5
Hørselstap – utredning og rådgivning 10.06.2017 04.09.2017 PED6652 15
Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer 01.06.2017 04.09.2017 IØ6310 7,5
Organisasjon og endring - Oslo 15.06.2017 04.09.2017 SOS6502 7,5
Take Credit! Del III - Litteratur III 15.06.2017 04.09.2017 ENG6307 15
Take Credit! Del III - Språk og samfunn 15.06.2017 04.09.2017 ENG6303 15
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 5. sept.) 15.05.2017 05.09.2017 RAD6502 7,5
Barnevernledelse 20.04.2017 05.09.2017 MDV6246 30
Masteroppgave i barn og unges psykiske helse 01.05.2017 05.09.2017 MDV6290 45
Tilsyn i byggesaker 20.08.2017 07.09.2017 K1175 15
Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller 24.08.2017 07.09.2017 AV600217 7.5
Medisin og helsetjeneste for informatikere 10.08.2017 07.09.2017 MDV6102 7,5
Programmering for helsearbeidere 10.08.2017 07.09.2017 IT6102 7,5
Organisasjon og endring - Trondheim 15.05.2017 07.09.2017 SOS6502 7,5
Rådgivning 1: Rådgivning i et mangfoldig samfunn 01.06.2017 07.09.2017 PED6031 15
Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer 10.08.2017 11.09.2017 IT6122 10
Basic Course in Petroleum Geology and Engineering 15.08.2017 11.09.2017 PG6000 7,5
Vegteknologi 01.06.2017 11.09.2017 BA6059 7,5
Risikoanalyse 15.08.2017 11.09.2017 PK6017 7,5
Idrettsledelse - organisasjonsinterne prosesser 10.08.2017 11.09.2017 SOS6522 7,5
Rådgiving og veiledning for PPT modul 1 (SEVU-PPT) 01.03.2017 11.09.2017 PED6011 15
Forskningsmetoder for klinikere i mental helse/rusfeltet (Mini-ELF) 01.09.2017 12.09.2017 MDV6002 10
Synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering 10.06.2017 12.09.2017 PED6667 20
Teknologiendring og samfunnsutvikling - Trondheim 15.08.2017 12.09.2017 SOS6501 7,5
Produsentkunnskap for scenekunst 15.08.2017 13.09.2017 DRA6006 7,5
Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter 15.08.2017 13.09.2017 PK6300 7,5
Bio- og solenergi i landbruket 15.08.2017 14.09.2017 K1210 5