Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Materialteknologi

– Vi ønsker deg som vil utvikle morgendagens materialer!


Studiestart 2017

Kom-i-gang-dag, mandag 14. august

Mandag 14. august kl.10.00 - 15.00 arrangeres Kom-i-gang-dag på Gløshaugen for alle nye studenter.

Fakultetsdag, tirsdag 15. august

Tirsdag 15. august, kl. 10 - 14: Fakultetsdag, infomasjonsmøte

Offisiell studiestart er tirsdag 15. august, med informasjonsmøte kl 10:15 i A2 på Handelshøyskolen. Det er obligatorisk oppmøte denne dagen og for å beholde studieplassen din må du registrere oppmøte. Dette foregår utenfor auditoriet fra kl 09.30

Immatrikulering, onsdag 16. august

Immatrikulering

NTNU i Trondheim onsdag 16. august

Immatrikuleringen er obligatorisk. Som student ved Fakultet for naturvitenskap (NV) må du gi beskjed hvis du blir forhindret fra å møte. Meld fra til: studier@nv.ntnu.no

Teknostart 17. - 25. august

Teknostart 17. - 25. august

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU, og pågår de to første ukene av semesteret. Timeplan for ditt studieprogram finner du på teknostartsiden.

 

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Om materialteknologistudiet

Materialteknologi er studiet for deg som vil lære mer om materialene som omgir oss. Materialer inngår i blant annet transport, bolig, elektronisk utstyr, matproduksjon og oljeproduksjon og påvirker derfor vårt samfunn og dagligliv i stor grad. Du vil i dette studiet lære om utvikling og produksjon av materialer, hvordan materialenes egenskaper avhenger av sammensetning og produksjonsmetode, og hvordan vi velger riktig materiale for ulike bruksområder.   Les mer om studiet i materialteknologi.


NTNU tilbyr i tillegg til dette 5-årige sivilingeniør/masterprogrammet i materialteknologi, også et 3-årig bachelorprogram i materialteknologi i Trondheim.

Opptakskrav

Søk opptak via Samordna Opptak, søknadsfristen er 15. april 2017
For studieåret 2016-2017 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 36 plasser. Opptaksgrensen var 54,0 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 54,9 poeng i ordinær kvote


Jobbmuligheter

Materialteknologi er et tverrfaglig studium, og jobbmulighetene er mange. Etterspørselen etter sivilingeniører med spesialisering i materialteknologi er stor både i Norge og utlandet. Som materialteknolog står du overfor spennende utfordringer med hensyn til miljøvennlig utnyttelse av våre nasjonale ressurser. Du kan for eksempel jobbe med miljøvennlig fremstilling og resirkulering av ulike metaller, materialvalg tilpasset de tøffe forholdene offshore, eller utvikling av nye materialer basert på nanoteknologi. Du kan også bidra med å utvikle bærekraftig energiteknologi som solceller og brenselceller eller utvikle morgendagens batterier til elektriske kjøretøy.


Studiets oppbygning

Masterprogram i materialteknologi er en femårig utdanning. De tre første årene vil du i tillegg til materialteknologiemnene også ta grunnemner som matematikk, kjemi, fysikk og IT. I slutten av 3. årskurs velger du én av tre hovedprofiler. Du kan velge blant: Ressurser, energi og miljø, materialutvikling og -bruk og materialer for energiteknologi.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no


Tue, 11 Apr 2017 09:53:59 +0200
Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MTMT
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194 755
Adgangsbegrensning: Ja
Fakultet: Fakultet for naturvitenskap
Institutt for materialteknologi

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15.april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.