Bachelorprogram 3-årig

Matteknologi

Velkommen til studiestart 2017

Søndag 13. august – Velkomstdag for jenter

Før immatrikulering og offisiell skolestart inviterer Jenter og teknologi til velkomstdag for de nye jentene. Her får du møte de andre jentene som skal gå i samme klasse som deg og jentene på de andre teknologiutdanningene på Kalvskinnet.

Du får informasjon om de andre aktivitetene som Jenter og teknologi tilbyr og får muligheten til å se din campus før skolestart.

Denne dagen er et frivillig tilbud; du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med. Her skal vi bare bli kjent med hverandre, spise god mat og ha det gøy sammen.

Program og påmelding for velkomstdagen

 

Onsdag 16. august - Immatrikulering

Immatrikulering

NTNU i Trondheim onsdag 16. august

Immatrikuleringen er obligatorisk. Som student ved Fakultet for naturvitenskap (NV) må du gi beskjed hvis du blir forhindret fra å møte. Meld fra til: studier@nv.ntnu.no

Torsdag 17. - fredag 18. august

Torsdag 17. august:

Fredag 18. august

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Studenter på bachelorstudiet i matteknologi i Trondheim har anledning til å delta på fadderopplegg i regi av fadderordningen Quak.

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Om matteknologi

Mat er verdens viktigste ressurs og matbransjen har behov for teknologisk kunnskap til å håndtere disse ressursene på en trygg måte. Denne kunnskapen oppnår du gjennom bachelorstudiet i matteknologi.

Studiet er satt sammen på en måte som gjør deg i stand til å gjennomføre gode faglige vurderinger og utviklingsarbeid som sikrer kvalitet og matvaretrygghet i alle faser fra råstoff til ferdige matvarer. Du får mulighet til å fordype deg i matkjemi, mikrobiologi, prosessteknologi og produktutvikling. Kunnskap om våre fascinerende smakssanser, ernæring, konservering og trender innenfor mat er andre smakebiter fra studiet. I tillegg får du arbeidserfaring gjennom fem måneders praksis som bidrar til å gjøre deg ettertraktet i arbeidsmarkedet.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Alternative veier er 2-årig teknisk fagskole eller 1-årig forkurs for ingeniørutdanning.

Opptaksrammen for studiet er 50 studenter og opptaksgrensen var  41,6 poeng i ordinær kvote og 32.5 i førstegangsvitnemålskvoten.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.


Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i matteknologi kan du jobbe i matbransjen og tilhørende virksomheter. Matindustrien er Norges nest største industri, sektoren er i vekst og består av mer enn 2000 bedrifter og 50 000 ansatte.


Studiets oppbygging

Studiet går over tre år og starter med mye realfag som bygger opp under emnene i andre og tredje studieår der matrelaterte emner overtar. I vårsemesteret andre studieår er det fem måneders praksis i en matbedrift, forskningsinstitusjon eller mattilsyn.


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no

Thu, 06 Apr 2017 15:42:02 +0200
Fakta

Gradsnavn:
Bachelor i matteknologi
Studieprogramkode: MTMAT
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 346
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.