Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Ingeniørvitenskap og IKT

Måling ved hjelp av totalstasjon

 

Om ingeniørvitenskap og IKT

Hvordan skal morgendagens ingeniører best utnytte den fantastiske kraften som data og informasjonsteknologi gir oss? Ingeniørvitenskap og IKT er studiet for deg som er interessert i data og vil ha valgmuligheter og utfordringer innenfor tradisjonelle ingeniørfag.

Dette studiet gir deg kompetanse i å løse ingeniørproblemer ved utbredt bruk av informasjonsteknologi. Med denne bakgrunnen vil du kunne bygge bro mellom datatekniske og ingeniørfaglige utfordringer.


Opptakskrav

Normalt gjelder:

  • Generell studiekompetanse
  • Matematikk R1 + R2
  • Fysikk 1
  • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker opptak via samordna opptak.

Vi tar årlig opp ca 50 studenter. Les mer om opptakskrav og se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Med den tverrfaglige bakgrunnen fra ingeniørvitenskap og IKT vil du være svært ettertraktet på arbeidsmarkedet. Les intervju med potensielle arbeidsgivere og tidligere studenter


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i ingeniørvitenskap og IKT er et 5-årig masterprogram.

Etter de første to årene, som er felles for alle, velger du mellom seks ulike spesialiseringer:

  • Geomatikk
  • IKT & konstruksjonsteknikk
  • IKT & marin teknikk
  • IKT & petroleumsfag
  • IKT & produksjonsledelse
  • IKT & produktutvikling

De to siste årene av studiet spesialiserer du deg ytterligere innenfor din studieretning.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnivå: Masterprogram / Sivilingeniør (5-årig)

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Programkode: MTING

Studiekode (samordna opptak): 194905

Opptaksgrense 2016:
Ordinær: 55,9
Primær: 54,4

Opptak: Samordna opptak

Søknadsfrist: 15. april

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2016-2017

Linjeforening: Hybrida