Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Ingeniørvitenskap og IKT

 • 3D-briller
 • Education Computer room
 • studenter

Velkommen til studiestart 2017

Kom-i-gang-dag 14. august

Kom-i-gang-dag

 • Kl. 10.00 - 15.00
 • Sted: Gløshaugen

Her kan du finne ut av mange praktiske ting som du må ordne ved studiestart.

Informasjonsmøte 15. august

Informasjonsmøte for studenter ved Ingeniørvitenskap og IKT.

Immatrikulering 16. august

Immatrikulering

Teknostart 17. - 25. august

Teknostart

Et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU som pågår de to første ukene av semesteret.

Nyttig å vite

Om ingeniørvitenskap og IKT

Hvordan skal morgendagens ingeniører best utnytte den fantastiske kraften som data og informasjonsteknologi gir oss? Ingeniørvitenskap og IKT er studiet for deg som er interessert i data og vil ha valgmuligheter og utfordringer innenfor tradisjonelle ingeniørfag.

Dette studiet gir deg kompetanse i å løse ingeniørproblemer ved utbredt bruk av informasjonsteknologi. Med denne bakgrunnen vil du kunne bygge bro mellom datatekniske og ingeniørfaglige utfordringer.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2017

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Matematikk R1 + R2
 • Fysikk 1
 • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via samordna opptak. For opptaket 2016 var poenggrensene 55,9 for ordinær kvote og 54,4 i førstegangsvitnemålkvoten. 56 studenter ble tatt opp i programmet i 2016 og jenteandelen var 45,6%.


Jobbmuligheter

Med den tverrfaglige bakgrunnen fra ingeniørvitenskap og IKT vil du være svært ettertraktet på arbeidsmarkedet. Les intervju med potensielle arbeidsgivere og tidligere studenter


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i ingeniørvitenskap og IKT er et 5-årig masterprogram.

Spesielt for dette studieprogrammet er at du etter de første to årene, som er felles for alle, har hele seks ulike spesialiseringer å velge blant. Variasjonen mellom de ulike retningene er stor, men bruk av IKT-systemer er en gjennomgående fellesnevner i alle studieretningene:

 • Geomatikk
 • IKT & konstruksjonsteknikk
 • IKT & marin teknikk
 • IKT & petroleumsfag
 • IKT & produksjonsledelse
 • IKT & produktutvikling

De to siste årene av studiet spesialiserer du deg ytterligere innenfor din studieretning.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / sivilingeniør
Programkode: MTING
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194905
Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for bygg- og miljøteknikk
Institutt for konstruksjonsteknikk
Institutt for maskinteknikk og produksjon
Institutt for marin teknikk
Institutt for geovitenskap og petroleum

Informasjonen gjelder for inneværende studieår