Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Ingeniørvitenskap og IKT

Måling ved hjelp av totalstasjon

 

Om ingeniørvitenskap og IKT

Ingeniørvitenskap og IKT (I&IKT) har som mål å utdanne sivilingeniører med en tverrfaglig kompetanse. 

Med denne bakgrunnen vil du kunne bygge bro mellom datatekniske og ingeniørfaglige utfordringer.
 

Opptakskrav

Normalt gjelder:

  • Generell studiekompetanse
  • Matematikk R1 + R2
  • Fysikk 1
  • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker opptak via samordna opptak.

Vi tar årlig opp ca 50 studenter. Les mer om opptakskrav og se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Med den tverrfaglige bakgrunnen fra ingeniørvitenskap og IKT vil du være svært ettertraktet på arbeidsmarkedet. Les intervju med potensielle arbeidsgivere og tidligere studenter


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i ingeniørvitenskap og IKT er et 5-årig masterprogram.

Etter de første to årene, som er felles for alle, velger du mellom seks ulike spesialiseringer:

  • Geomatikk
  • IKT & konstruksjonsteknikk
  • IKT & marin teknikk
  • IKT & petroleumsfag
  • IKT & produksjonsledelse
  • IKT & produktutvikling

De to siste årene av studiet spesialiserer du deg ytterligere innenfor din studieretning.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@ivt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta om studieprogrammet


Gradsnivå: 
Masterprogram /
Sivilingeniør (5-årig)         

Opptaksgrense 2015:
Ordinær: 55,1 
Primær: 54,4

Opptak: Samordna opptak
Søknadsfrist: 15. april
Sted: Trondheim, Gløshaugen

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2015-2016

Hybrida: linjeforeningen for I&IKT-studentene