Sivilingeniør/Masterprogram, 5-årig

Datateknologi

Bygging av quad-kopter. Studenter ved datateknologi

Om datateknologi

Datateknologi er en helt sentral del av alle fremtidsrettede teknologier, som for eksempel kunstig intelligens, medisinsk teknologi og søkemotorteknologi. Datateknologi bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer innen for eksempel klima, bærekraft og helse.

På datateknologi lærer du teknikker og metoder for å utvikle datasystemer. Vi dekker hele prosjektløpet fra en løst formulert ide til ferdig løsning.


Søk opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året.
Du søker om opptak via Samordna opptak. Vi tar årlig opp ca 110 studenter.

Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Du blir svært attraktiv for arbeidsmarkedet med en datateknologigrad fra NTNU. De fleste datateknologistudentene har jobb allerede 10–12 måneder før de er ferdige. En datautdannelse kvalifiserer deg til jobber i innen de fleste bransjer, og mange ender etterhvert opp som ledere.

Studiets oppbygning

Datateknologi er et femårig masterprogram. De to første årene gir deg et solid faglig grunnlag. Du får innsikt i grunnleggende datafag og lærer nyttig matematikk.

Tredje studieåret starter du din spesialisering. Spesialiseringen gir deg spisskompetanse innen området du velger. Du kan bli ekspert innen en rekke ulike fagfelt innen data, for eksempel kunstig intelligens, databaser og søkemotorteknologi, programvareutvikling, grafikk og bildebehandling, spillteknologi eller digital virksomhetsutvikling.


Studieveiledere

Har du et spørsmål? Snakk med våre studieveiledere eller våre studentkontakter.
De svarer på det meste du måtte lure på om datateknologistudiet
og livt som student i Trondheim.


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Sivilingeniør/Master
Adgangsbegrensning: Ja
Karakterkrav: Karakteren 4 eller bedre i 3MX, 3MN eller R2
Opptak: Samordna opptak
Søknadsfrist: 15. april
Vertsinstitutt: Datateknikk og informasjonsvitenskap
Informasjonens gyldighet: Studieåret 2014-2015