Sivilingeniør/masterprogram 5-årig

Datateknologi

Bygging av quad-kopter. Studenter ved datateknologi

Velkommen til studiestart 2015

3.-7. august - Oppfriskningskurs i matematikk

Oppfriskningskurset er et frivillig og gratis kurs over én uke som avholdes før den ordinære undervisningen og Teknostart begynner.

Kurset er først og fremst myntet på dem som ønsker en litt mykere start på semesteret. Kurset er ment å gi et bedre grunnlag for å gå løs på matematikkemnene ved NTNU.

Les mer om innhold og påmelding.

Søndag 9. august – Velkomstdag for jenter

Før immatrikulering og offisiell skolestart inviterer Jenteprosjektet Ada til velkomstdag for de nye jentene. Her får du møte de andre jentene som skal gå i samme klasse som deg og jentene fra de studiene som ligger nærmest ditt eget. Du får informasjon om de ulike tilbudene som Jenteprosjektet Ada har til jentene på studiene, hvordan det er å være jente blant mange gutter og du får en snikktitt på NTNU, før det braker løs for alvor uken etterpå.

Denne dagen er et frivillig tilbud; du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med. Her skal vi bare bli kjent med hverandre, spise god mat og ha det gøy sammen.

Program for velkomstdagen

Mandag 10. august – Kom-i-gang-dag og "Ny i Trondheim"-arrangement

Kl. 10.00 - 15.00 Kom-i-gang-dagen

Arrangeres på Gløshaugen for sivilingeniør- og realfagstudenter.

Her får du blant annet treffe studieveiledere for ditt studieprogram, linjeforeninger, Studentservice og Studentsamskipnaden. For mer informasjon og program gå til Kom-i-gang-dag.

Kl. 17.15 Ny i Trondheim

Linjeforeningen Abakus og Online inviterer til "Ny i Trondheim"-arrangement kl. 17:15 i auditorium F1. Mer informasjon om arrangementet finner du på Abakus hjemmeside.

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før. 

Tirsdag 11. august – Immatrikulering og fadderordning

Kl. 09.15: Immatrikulering del 1

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Kl. 12.00: Immatrikulering del 2

Immatrikulering for studieprogrammet. Obligatorisk, møt opp senest kl 11.50 i F1 i IT-bygget

Har du ikke mulighet til å møte, gi bekjed til IME-fakultete (studinfo@ime.ntnu.no).

Inndeling i faddergruppe

Skjer i F1 i IT-bygget rett etter studieprogrammets immatrikulering.

Hvis du ikke kan møte på immatrikuleringsdagen, må du kontakte linjeforeningen Abakus for å bli med på fadderordningen.

Kl. 14.00: Pizza og omvisning

Pizza til faddergruppene på Drivhuset. Hackerspace holder åpnet.

Onsdag 12. august – Orienteringsmøte

Kl. 12.15: Orienteringsmøte IME (S5 - Sentralbygg 2)

Onsdag 12. august arrangeres det orienteringsmøter for hvert studieprogram. Dette er fakultetets dag under studiestarten, hvor det vil bli gitt viktig og nyttig informasjon om studieprogrammet, studentlivet, og andre ting du trenger å vite som ny student ved NTNU.

Kl. 14.00: Orienteringsmøte IDI (S5 - Sentralbygg 2)

Instituttpresentasjon og KID-presentasjon etterfulgt av ekskursjon til Rotvoll.

13.–21. august – Teknostart

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU. 

Teknostart består av forskjellige deler, hvor alle er obligatoriske:

  1. Matematikk; dette er starten på emnet TMA 4100 Matematikk 1.
  2. Grupperefleksjon; for å utvikle ferdigheter i teamarbeid.
  3. Prosjekt; et gruppearbeid innenfor fagfeltet du har valgt. Det vil være fokus både på fagfeltet og bruken av matematikk i dette.

Hovedsiden til Teknostart 2015

Se informasjon om Teknostart for ditt studieprogram 

Nyttig å vite

Om datateknologi

Datateknologi er en helt sentral del av alle fremtidsrettede teknologier, som for eksempel kunstig intelligens, medisinsk teknologi og søkemotorteknologi. Datateknologi bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer innen for eksempel klima, bærekraft og helse.

På datateknologi lærer du teknikker og metoder for å utvikle datasystemer. Vi dekker hele prosjektløpet fra en løst formulert ide til ferdig løsning.


Søk opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året.
Du søker om opptak via Samordna opptak. Vi tar årlig opp ca 110 studenter.

Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Du blir svært attraktiv for arbeidsmarkedet med en datateknologigrad fra NTNU. De fleste datateknologistudentene har jobb allerede 10–12 måneder før de er ferdige. En datautdannelse kvalifiserer deg til jobber i innen de fleste bransjer, og mange ender etterhvert opp som ledere.

Studiets oppbygning

Datateknologi er et femårig masterprogram. De to første årene gir deg et solid faglig grunnlag. Du får innsikt i grunnleggende datafag og lærer nyttig matematikk.

Tredje studieåret starter du din spesialisering. Spesialiseringen gir deg spisskompetanse innen området du velger. Du kan bli ekspert innen en rekke ulike fagfelt innen data, for eksempel kunstig intelligens, databaser og søkemotorteknologi, programvareutvikling, grafikk og bildebehandling, spillteknologi eller digital virksomhetsutvikling.


Studieveiledere

Har du et spørsmål? Snakk med våre studieveiledere eller våre studentkontakter.
De svarer på det meste du måtte lure på om datateknologistudiet
og livt som student i Trondheim.


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Sivilingeniør/Master
Adgangsbegrensning: Ja
Karakterkrav: Karakteren 4 eller bedre i 3MX, 3MN eller R2
Opptak: Samordna opptak
Søknadsfrist: 15. april
Vertsinstitutt: Datateknikk og informasjonsvitenskap
Informasjonens gyldighet: Studieåret 2015-2016