Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Industriell design

Student lager skisser. Foto: Øyvind Kurisaki-Sagberg

 

Velkommen til studiestart 2016

Kom-i-gang-dagen 15. august

Kom-i-gang-dag

 • Kl. 10.00 - 15.00
 • Sted: Gløshaugen

Her kan du finne ut av mange praktiske ting som du må ordne ved studiestart.

Immatrikulering 16. august

Immatrikulering

 • Kl. 09.15: Immatrikulering del I (felles)
  Sted: Gressplenen mellom Hovedbygget og Gamle kjemi, Gløshaugen
   
 • Kl. 12.00: Immatrikulering del II (Studieprogramvis)
  Sted: Auditorim KJL2
   

Orienteringsmøte 17. august

Orienteringsmøte for studenter ved Industriell design.

Klokken: 10.15

Sted: Rom 247 på Institutt for produktdesign

Teknostart 18. - 26. august

Teknostart

Et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU, og pågår de to første ukene av semesteret.

Nyttig å vite

Om industriell design

En designers oppgave er å forstå hva brukerne av et produkt trenger, og å bruke teknologisk kunnskap til å komme fram til den beste løsningen for både brukeren, bedriften og samfunnet.

Studiet egner seg for deg som er kreativ og nysgjerrig med interesse for å påvirke dine og andre menneskers omgivelser. Som industridesigner tar du stilling til utfordringer knyttet til teknologi, estetikk, materialer, miljø, økonomi - og en rekke andre faktorer.


Opptakskrav

Normalt gjelder:

 • Generell studiekompetanse
 • Matematikk R1 + R2
 • Fysikk 1
 • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker opptak via samordna opptak.

Vi tar årlig opp ca 30 studenter. Les mer om opptakskrav og se om du kvalifiserer for opptak.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i industriell design er et 5-årig masterprogram.

Etter de to første årene, som er felles for alle, velger du studieretning. Du velger da mellom:

 • Produktdesign
 • Interaksjonsdesign

De to siste årene er det flere større individuelle prosjekter hvor du spesialiserer deg innen ett av forskningsområdene tilhørende Institutt for produktdesign.

 


Jobbmuligheter

Som sivilingeniør i industriell design kan du blant annet jobbe med produktutvikling gjennom prosjekter i industrien, innenfor konsulentbransjen og med forskning og undervisning.

Interaksjonsdesign har også blitt et viktig fagfelt, ettersom vi stadig tar i bruk flere digitale verktøy i hverdagen.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@ivt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Masterprogram (5-årig)

Gradsnavn: Sivilingeniør

Opptaksgrense 2015:
Ordinær: 57,9 
Primær: 54,3

Opptak: Samordna opptak
Søknadsfrist: 15. april
Sted: Trondheim, Gløshaugen

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2015/16

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for produktdesign

Leonardo: linjeforeningen for studenter i industriell design