Sivilingeniør / Masterprogram 5-årig

Industriell design

Student lager skisser. Foto: Øyvind Kurisaki-Sagberg

 

Velkommen til Studiestart 2015

Mandag 10. august - Kom-i-gang-dag

Mandag 10. august 2015, fra kl. 10 - 15 arrangeres Kom-i-gang-dagen på Gløshaugen for sivilingeniør- og realfagstudenter.

Her får du blant annet treffe studieveiledere for ditt studieprogram, linjeforeninger, Studentservice og Studentsamskipnaden. For mer informasjon og program gå til Kom-i-gang-dag.

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før.

Tirsdag 11. august - Immatrikulering

Kl. 09.15: Immatrikulering del 1

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Kl. 12.00: Immatrikulering del 2

Immatrikulering for studieprogrammet. Obligatorisk, møt opp senest kl 11.50 i Aud. KJL2.

Se informasjon om studiestart 2015

Onsdag 12. august - Orienteringsmøte

Kl. 10.15: Orienteringsmøte

Onsdag 12. august arrangeres det orienteringsmøter for hvert studieprogram. Dette er fakultetets dag under studiestarten, hvor det vil bli gitt viktig og nyttig informasjon om studieprogrammet, studentlivet, og andre ting du trenger å vite som ny student ved NTNU.

Se oversikt for orienteringsmøtene for å finne hvor ditt studieprogram skal møte.

13. - 21. august - Teknostart

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU. 

Teknostart består av forskjellige deler, hvor alle er obligatoriske:

  1. Matematikk; dette er starten på emnet TMA 4100 Matematikk 1.
  2. Grupperefleksjon; for å utvikle ferdigheter i teamarbeid.
  3. Prosjekt; et gruppearbeid innenfor fagfeltet du har valgt. Det vil være fokus både på fagfeltet og bruken av matematikk i dette.

Hovedsiden til Teknostart 2015

Se informasjon om Teknostart for ditt studieprogram 

Nyttig å vite

Om industriell design

En designers oppgave er å forstå hva brukerne av et produkt trenger, og å bruke teknologisk kunnskap til å komme fram til den beste løsningen for både brukeren, bedriften og samfunnet.

Studiet egner seg for deg som er kreativ og nysgjerrig med interesse for å påvirke dine og andre menneskers omgivelser. Som industridesigner tar du stilling til utfordringer knyttet til teknologi, estetikk, materialer, miljø, økonomi - og en rekke andre faktorer.


Opptakskrav

Normalt gjelder:

  • Generell studiekompetanse
  • Matematikk R1 + R2
  • Fysikk 1
  • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker opptak via samordna opptak.

Vi tar årlig opp ca 30 studenter. Les mer om opptakskrav og se om du kvalifiserer for opptak.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i industriell design er et 5-årig masterprogram.

Etter de to første årene, som er felles for alle, velger du studieretning. Du velger da mellom:

  • Produktdesign
  • Interaksjonsdesign

De to siste årene er det flere større individuelle prosjekter hvor du spesialiserer deg innen ett av forskningsområdene tilhørende Institutt for produktdesign.

 


Jobbmuligheter

Som sivilingeniør i industriell design kan du blant annet jobbe med produktutvikling gjennom prosjekter i industrien, innenfor konsulentbransjen og med forskning og undervisning.

Interaksjonsdesign har også blitt et viktig fagfelt, ettersom vi stadig tar i bruk flere digitale verktøy i hverdagen.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@ivt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå:
Sivilingeniør /
Masterprogram (5-årig)

Adgangsbegrensning: Ja

Opptaksgrense 2014:
Ordinær: 58,4 
Primær: 54,1

Opptak: Samordna opptak
Søknadsfrist: 15. april
Sted: Trondheim, Gløshaugen


Informasjonens gyldighet: Studieåret 2015-2016

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for produktdesign

Leonardo: linjeforeningen for studenter i industriell design