Masterprogram

Sustainable Manufacturing

Illustrasjonsbilde av Sustainable Manufacturing

Bærekraftighet er et svært dagsaktuelt fagfelt sett i forhold til klimakrisen og de miljømessige utfordringene verden står ovenfor i dag. Master i Sustainable Manufacturing har sitt kjerneområde innenfor vareproduksjon med fokus på bærekraft i forhold til miljø, klima, samfunn og økonomi.

All undervisning på Master in Sustainable Manufacturing foregår på engelsk, for mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister besøk programmets engelske nettsider


Heltid og deltid

Master i sustainable manufacturing tilbys som heltids- og deltidsstudium både på campus og nettbasert. Studenter som tar studiet nettbasert eller på deltid vil måtte delta på oppstartssamling i forbindelse med studiestart.


Besøk programmets engelske nettsider

 

Fakta

Gradsnavn: Master in Sustainable Manufacturing
Studieprogramkode:
MSUMA (heltid)
MSUMA-D (deltid)

Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid og deltid

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Sted: Gjøvik

 

Søknadsfrist

1. mars 2018

Velg kategori "International Master's Programmes" i Søknadsweb for å finne masterprogrammet

Søk opptak