Master, 2 årig

Master i matematiske fag

 

Matematiske fag

Master i matematiske fag er en svært solid utdanning. Du opparbeider deg sterke analytiske evner og blir god på å strukturere, utrede og analysere informasjon.

Opptak

Søknadsfrist er 15. april. Du søker opptak via NTNU søknadsweb

Jobbmuligheter

Studenter fra master i matematiske fag er etterspurt på arbeidsmarkedet innenfor alt fra oljeindustri til finans, forskning, undervisning og IT.

Les hva tidligere studenter forteller om jobben de har i dag.

Studiets oppbygging

Masterprogrammet i matematiske fag er et toårig studieprogram på 120 studiepoeng. Du kan velge mellom fem studieretninger:

Studiet avsluttes med en masteroppgave på 45 studiepoeng.

Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med  våre studieveiledere:

Sølvi Sønvisen

Petter Andreas Bergh

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master

Adgangsbegrensning: Ja

Opptak: Søknadsweb

Søknadsfrist: 15. april

Studieprogramkode: MSMNFMA
Studiekode (SO):
Vertsfakultet: IME