Masterprogram 2-årig, Trondheim

Sosialt arbeid

To studenter i gruppearbeid

Velkommen til studiestart 2017

Oppstart

Til deg som skal starte på masterstudiet i sosialt arbeid høsten 2017.

 

Velkommen som student ved NTNU og vårt studieprogram!
Nedenfor finner du informasjon som gjelder studiestart til høsten.

 Undervisningsstart for de ulike emner er:

Emne Uke Dato Tid Sted Kull
SARB3007 35 28.08 kl.: 0815 Tungavegen 32 TU-TV A117 1. studieår
SARB3006 35 29.08 kl.: 1015 Tungavegen 32 TU-TV A117 1. studieår
SARB3005 35 30.08 kl.: 1015 Tungavegen 32 TU-TV A117 1. studieår
           
SARB3506 35 30.08 kl.: 1015 Tungavegen 32 TU-TV A119 2. studieår
SARB3507 35 30.08 kl.: 1015 Tungavegen 32 TU-TV A119 2. studieår
SARB3517 35 31.08 kl.: 1215 Tungavegen 32 TU-TV A118 2. studieår

Utfyllende informasjon finner du i timeplan på Innsida og i emnerommet på Blackboard

 

Nyttig å vite

Om sosialt arbeid

Sosialt arbeid fremmer sosial forandring og problemløsning i menneskelige relasjoner, og støtter det enkelte mennesket i å frigjøre seg og bli i stand til å øke sin trivsel. Ved hjelp av teorier om menneskelig adferd og sosiale systemer, griper sosialt arbeid inn på de områder hvor mennesker og miljø påvirker hverandre. Prinsippene for menneskerettigheter og sosial rettferdighet er fundamentale for sosialt arbeid.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 15 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Masterstudiet i sosialt arbeid kvalifiserer for en rekke interessante stillinger. Våre kandidater jobber blant annet innnen universitets- og høgskolesystemet, i forsknings- og utredningsstillinger, i administrative lederstillinger, eventuelt planleggerstillinger, i stat eller kommune og i fagstillinger i regionale eller statlige kompetansesenter.


Studiets oppbygning

Master i sosialt arbeid er et studium på 120 studiepoeng, eller tilsvarende to års heltidsstudier.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (45 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30
 

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, Bygg A, 5 etasje


Fakta

Gradsnavn: Master i sosialt arbeid
Studieprogramkode: MSARB
Studiepoeng: 120

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosialt arbeid

Sted: Trondheim, Campus Tunga
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår