Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i rådgivningsvitenskap

Master i rådgivningsvitenskap. Foto: Kim Ramberghaug

Velkommen til studiestart 2017!

Onsdag 16. august - Immatrikulering

Kl. 9:30 på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes onsdag 16. august, fra kl. 09:30 til 10:30, møt opp i god tid!

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Program og ofte stilte spørsmål

Immatrikulering og fadderuka er frivillig for masterstudenter. 

Onsdag 17. august - Vrimledag

Kl 10.00 - 15.00: Vrimledag på Dragvoll

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stands og aktører som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Fredag 18. august - Orienteringsmøte

Fredag 18. august kl. 9.15 på pav. B 156. På orienteringsmøtet vil du få informasjon om studiet du er tatt opp til, timeplanen og praktiske opplysninger om studenttilværelsen. Du vil møte medstudenter og noen av faglærerne dine. Vi vil avslutte med en liten servering.


Map by MazeMap

Nyttig å vite

Første forelesning

Du starter undervisningen med emnet VLR3007, Innføring i forskningsmetode. Første undervisningstidspunkt undervisningstidspunkt er mandag 21.8., kl. 12.15 på JB41 (Jonsvannsveien 82):


Map by MazeMap

Om rådgivningsvitenskap

Målet med masterprogrammet i rådgivningsvitenskap er å gi deg utdanning i å hjelpe andre til å utvikle selvinnsikt og ferdigheter som øker deres handlings- og samhandlingskompetanse. Programmet er rettet mot det pedagogisk psykologiske rådgivingsfeltet. NTNU er det eneste universitetet i Norge som tilbyr et eget masterprogram i rådgivningsvitenskap.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via NTNU søknadsweb. Vi tar årlig opp 24 studenter.


Jobbmuligheter

Masterprogrammet kvalifiserer for rådgivnings-og veiledningsarbeid i både privat og offentlig sektor. I offentlige sektor gir programmet et godt grunnlag for arbeid i den pedagogisk - psykologiske rådgivningstjenesten og andre rådgivnings - og veiledningstjenester. Å forstå kommunikasjonsmønstre, å kunne tilrettelegge for effektive arbeidsmiljø og god arbeidspraksis, å kunne utvikle samarbeidsteam og medarbeiderressurser er etterspurt kompetanse fra privat sektor.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i rådgivningsvitenskap er på til sammen 120 studiepoeng og gjennomføres normalt på 2 år (4 semester). Masterprogrammet består kun av obligatoriske emner.

Fjerde semester er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling innen fagområdet.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong A


Fakta

Gradsnavn: Master i rådgivningsvitenskap
Studieprogramkode: MRÅDG
Studiepoeng: 120
 

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår