Masterprogram 2-årig, Trondheim

Rådgivningsvitenskap

Master i rådgivningsvitenskap. Foto: Kim Ramberghaug

Om rådgivningsvitenskap

Målet med masterprogrammet i rådgivningsvitenskap er å gi deg utdanning i å hjelpe andre til å utvikle selvinnsikt og ferdigheter som øker deres handlings- og samhandlingskompetanse. Programmet er rettet mot det pedagogisk psykologiske rådgivingsfeltet. NTNU er det eneste universitetet i Norge som tilbyr et eget masterprogram i rådgivningsvitenskap.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 24 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Masterprogrammet kvalifiserer for rådgivnings-og veiledningsarbeid i både privat og offentlig sektor. I offentlige sektor gir programmet et godt grunnlag for arbeid i den pedagogisk - psykologiske rådgivningstjenesten og andre rådgivnings - og veiledningstjenester. Å forstå kommunikasjonsmønstre, å kunne tilrettelegge for effektive arbeidsmiljø og god arbeidspraksis, å kunne utvikle samarbeidsteam og medarbeiderressurser er etterspurt kompetanse fra privat sektor.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i rådgivningsvitenskap er på til sammen 120 studiepoeng og gjennomføres normalt på 2 år (4 semester). Masterprogrammet består kun av obligatoriske emner.

Fjerde semester er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling innen fagområdet.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: ipl@svt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 28 00

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong B


Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i rådgivning
Studiepoeng: 120

Institutt for pedagogikk og livslang læring
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2016/2017

Informasjon for nye studenter

Her finner du informasjon fra orienteringsmøte for nye studenter på masterprogram i rådgivningsvitensakp:

administrativ informasjon

Og her finner du heftet med informasjon for nye studenter ved Institutt for pedagogikk og livslang læring: 

bilde av første side av heftet for nye studenter ved IPL