Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i rådgivningsvitenskap

Master i rådgivningsvitenskap. Foto: Kim Ramberghaug

Om rådgivningsvitenskap

Målet med masterprogrammet i rådgivningsvitenskap er å gi deg utdanning i å hjelpe andre til å utvikle selvinnsikt og ferdigheter som øker deres handlings- og samhandlingskompetanse. Programmet er rettet mot det pedagogisk psykologiske rådgivingsfeltet. NTNU er det eneste universitetet i Norge som tilbyr et eget masterprogram i rådgivningsvitenskap.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via NTNU søknadsweb. Vi tar årlig opp 24 studenter.


Jobbmuligheter

Masterprogrammet kvalifiserer for rådgivnings-og veiledningsarbeid i både privat og offentlig sektor. I offentlige sektor gir programmet et godt grunnlag for arbeid i den pedagogisk - psykologiske rådgivningstjenesten og andre rådgivnings - og veiledningstjenester. Å forstå kommunikasjonsmønstre, å kunne tilrettelegge for effektive arbeidsmiljø og god arbeidspraksis, å kunne utvikle samarbeidsteam og medarbeiderressurser er etterspurt kompetanse fra privat sektor.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i rådgivningsvitenskap er på til sammen 120 studiepoeng og gjennomføres normalt på 2 år (4 semester). Masterprogrammet består kun av obligatoriske emner.

Fjerde semester er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling innen fagområdet.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong B


Fakta

Gradsnavn: Master i rådgivningsvitenskap
Studieprogramkode: MRÅDG
Studiepoeng: 120
 

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår

Hva skjer

Åpen dag, messer og skolebesøk

Her kan du møte NTNU-studenter og høre om livet som student .