Masterprogram 2-årig, Trondheim

Rådgivningsvitenskap

Master i rådgivningsvitenskap. Foto: Kim Ramberghaug

Velkommen til studiestart 2016

Tirsdag 16. august - Immatrikulering

Kl. 9.15: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Immatrikulering og fadderuka er frivillig for masterstudenter. 

Onsdag 17. august - Vrimledag

Kl 10.00 - 15.00: Vrimledag på Dragvoll:

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere.

Gratis lunsj.

Fredag 19. august - Orienteringsmøte

Fredag 19. august kl. 9.15 på pav. B 156. På orienteringsmøtet vil du få informasjon om studiet du er tatt opp til, timeplanen og praktiske opplysninger om studenttilværelsen. Du vil møte medstudenter og noen av faglærerne dine. Vi vil avslutte med en liten servering.


Map by MazeMap

Nyttig å vite

Første forelesning

Du starter undervisningen med emnet VLR3007, Innføring i forskningsmetode. Første undervisningstidpunkt er mandag i uke 34, nøyaktig tid og sted kommer.

Om rådgivningsvitenskap

Målet med masterprogrammet i rådgivningsvitenskap er å gi deg utdanning i å hjelpe andre til å utvikle selvinnsikt og ferdigheter som øker deres handlings- og samhandlingskompetanse. Programmet er rettet mot det pedagogisk psykologiske rådgivingsfeltet. NTNU er det eneste universitetet i Norge som tilbyr et eget masterprogram i rådgivningsvitenskap.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 24 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Masterprogrammet kvalifiserer for rådgivnings-og veiledningsarbeid i både privat og offentlig sektor. I offentlige sektor gir programmet et godt grunnlag for arbeid i den pedagogisk - psykologiske rådgivningstjenesten og andre rådgivnings - og veiledningstjenester. Å forstå kommunikasjonsmønstre, å kunne tilrettelegge for effektive arbeidsmiljø og god arbeidspraksis, å kunne utvikle samarbeidsteam og medarbeiderressurser er etterspurt kompetanse fra privat sektor.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i rådgivningsvitenskap er på til sammen 120 studiepoeng og gjennomføres normalt på 2 år (4 semester). Masterprogrammet består kun av obligatoriske emner.

Fjerde semester er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling innen fagområdet.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: ipl@svt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 28 00

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong B


Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i rådgivning
Studiepoeng: 120

Institutt for pedagogikk og livslang læring
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2016/2017

Bestille brosjyre

Last ned brosjyre for masterprogrammet i rådgivningsvitenskap, eller ta kontakt med instituttet for å bestille ett eller flere eksemplarer.