Masterprogram realfag / lektor, 5-årig

Lektorutdanning i realfag

Gruppearbeid hos lektorstudenter i realfag. Foto: Geir Mogen

Om lektorutdanningen i realfag

Lærerutdanning er et spennende valg for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse med arbeid blant barn og ungdom. Vi har alle minner fra skolen; vi husker læreren som inspirerte og vekket vår entusiasme. Læreren åpnet våre øyne for interessante fenomener og perspektiver. Men vi minnes også lærerne som fikk oss til å mislike et fag. Vårt mål er å skape gode lærere og rekruttere mennesker som på en positiv måte kan bidra til et inspirerende møte med realfagene i skolen.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året.
Du søker om opptak via Samordna opptak. Vi tar årlig opp ca 65 studenter.

Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Lektorutdanningen i realfag kvalifiserer for arbeid i ungdomsskole og videregående skole (trinn 8 - 13). Din fagbakgrunn er avgjørende for hvor det er størst muligheter for å få lærerjobb.


Studiets oppbygning

Lektorutdanning i realfag er et 5-årig profesjonsstudium som setter fokus på læreryrket gjennom hele utdanningen. Du må velge hvilke to undervisningsfag du vil fordype deg i innen 15. september den høsten du starter på studiet. Du kan velge mellom følgende kombinasjoner:

Du jobber parallelt med disse fagene og med profesjonsfaget (pedagogikk, fagdidaktikk og praksis) gjennom de fire første årene av studiet. På slutten av studiet vil du spesialisere deg videre innen ett av de to fagene, og skrive en masteroppgave.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere:


Besøk oss på NTNU Gløshaugen: Elektrobygget, blokk A, 3. etasje


Tue, 17 Mar 2015 10:26:30 +0100

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i realfag / lektor
Studieprogramkode: MLREAL
Studiepoeng: 300
Søknadskode: 194843

Adgangsbegrensning: Ja
Undervisningsform: Heltid

Innvolverte institutter:
Institutt for matematiske fag
Institutt for biologi
Institutt for fysikk
Institutt for kjemi
Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
Program for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonens gyldighet:
Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2016-2017.