Masterprogram, 2-årig

Kunst og politikk

Illustrasjon - kunsthistorie - kunstbok som blas i

Om masterstudiet i kunst og politikk (kunsthistorie)

Masterprogrammet i kunst og politikk lærer deg kritisk holdning til fagfeltet og evne til selvstendig arbeid. Som forberedelse til skriving av masteroppgaven får du en gjennomgang av fagets anvendte teorier og metoder, innsamling av kildemateriale, innføring i bruk og kritisk vurdering av ulike typer kilder, kunsthistoriens historie, samt øvelser i muntlig og skriftlig formidling av faget.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i kunst og politikk er fullført bachelorgrad med fordypning i kunsthistorie eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Kunsthistorie er nødvendig bakgrunn for arbeid i kunstmuseer og kan også være nyttig for øvrig formidlingsarbeid innenfor kultur- og mediesektoren, i gallerier og diverse medieorganisasjoner. Studiet kan også være egnet for arbeid i kunst- og kulturadministrative stillinger.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: ikm-studier@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


Thu, 27 Aug 2015 12:47:15 +0200

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master
Varighet: 2 år
Adgangsbegrensning: Ja
Søknad: Søknadsweb

Institutt:
Institutt for kunst- og medievitenskap
Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. april

Gyldighet: Informasjonen om studieprogrammet er gyldig for studieåret 2015/2016.