Master, toårig

Kunst og politikk – master

Illustrasjon - kunsthistorie - kunstbok som blas i

Velkommen til studiestart 2015

Ny ved NTNU?

Hvis du er helt ny som NTNU-student så har du muligheten til å delta på følgende arrangementer for nye NTNUere. Arrangementene er lagt opp for førsteårsstudenter (bachelor og årsstudium), men er åpne for alle interesserte.

Tirsdag 11. august kl. 9.15: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Onsdag 12. august kl. 10.00 – 15.00: Vrimledag på Dragvoll

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere.

 

 

Mandag 17. august – Orienteringsmøte, master kunsthistorie

Kl. 10.00: Orienteringsmøte

Orienteringsmøte for masterstudenter i kunsthistorie.

Sted: Møterommet til Institutt for kunst- og medievitenskap, bygg 8.

Nyttig å vite

Om studieprogrammet

Masterprogrammet i kunst og politikk lærer deg kritisk holdning til fagfeltet og evne til selvstendig arbeid. Som forberedelse til skriving av masteroppgaven får du en gjennomgang av fagets anvendte teorier og metoder, innsamling av kildemateriale, innføring i bruk og kritisk vurdering av ulike typer kilder, kunsthistoriens historie, samt øvelser i muntlig og skriftlig formidling av faget.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april. Du søker om opptak via Søknadsweb. Studenter som ønsker opptak til den prosjektorienterte studieretninga på programmet (POM), må søke særskilt om dette, etter å ha blitt tatt opp til masterprogrammet.

Se om du kvalifiserer for opptak og informasjon om å søke opptak på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Kunsthistorie er nødvendig bakgrunn for arbeid i kunstmuseer og kan også være nyttig for øvrig formidlingsarbeid innenfor kultur- og mediesektoren, i gallerier og diverse medieorganisasjoner. Studiet kan også være egnet for arbeid i kunst- og kulturadministrative stillinger.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Innholdet blir bestemt av om du tar studiet som POM eller ordinært løp.


Studieveiledning MKUH (forside)

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: ikm-studier@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3

Mon, 27 Jul 2015 11:31:18 +0200

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master
Varighet: 2 år
Adgangsbegrensning: Ja
Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Institutt:
Institutt for kunst- og medievitenskap
Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Gyldighet: Informasjonen om studieprogrammet er gyldig for studieåret 2014/2015.