Masterprogram, 2-årig

Kunst og politikk

Kunst- og politikk. Foto: Åshild Berg Tesdal

Velkommen til studiestart 2016

Ny ved NTNU?

Hvis du er helt ny som NTNU-student så har du muligheten til å delta på følgende arrangementer for nye NTNUere. Arrangementene er lagt opp for førsteårsstudenter (bachelor og årsstudium), men er åpne for alle interesserte.

Tirsdag 16. august kl. 9.15: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.


Onsdag 17. august kl. 10.00 – 15.00: Vrimledag på Dragvoll

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere.

 

 

Onsdag 24. august – Orienteringsmøte, master kunst og politikk

Kl. 13.00 - 13.45: Orienteringsmøte Møteromet på IKM (Rom 8436)

Nyttig å vite

Om masterstudiet i kunst og politikk (kunsthistorie)

Kan man fordre samfunnsendring gjennom kunst? Kan man bruke kunstverk som et politisk virkemiddel? Finnes det maktutøvende aspekter i kunst?

Vårt masterprogram fokuserer på det politiske potensialet i kunst og relasjonen mellom kunst og samfunn. Studiet har som mål å videreutvikle ditt kritiske blikk, gjennom selvstendig arbeid, forelesning, seminarer, teori, oppgaveskriving og eksursjoner.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i kunst og politikk er fullført bachelorgrad med fordypning i kunsthistorie eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Kunsthistorie er nødvendig bakgrunn for arbeid i kunstmuseer og kan også være nyttig for øvrig formidlingsarbeid innenfor kultur- og mediesektoren, i gallerier og diverse medieorganisasjoner. Studiet kan også være egnet for arbeid i kunst- og kulturadministrative stillinger.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: ikm-studier@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


Thu, 17 Mar 2016 15:19:29 +0100

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master
Varighet: 2 år
Adgangsbegrensning: Ja
Søknad: Søknadsweb

Institutt:
Institutt for kunst- og medievitenskap
Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. april

Gyldighet: Informasjonen om studieprogrammet er gyldig for studieåret 2015/2016.