Sivilingeniør / Masterprogram 2-årig

Undervannsteknologi

Studiestart 2014

Velkommen som masterstudent ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT). Studiestart er uke 33. Opplegget denne uken varierer mellom de ulike studieprogrammene, og du vil få tilsendt detaljert informasjon om dette når opptaket er ferdig i slutten av juli.

Ved spørsmål, ta kontakt med studieveiledere ved IVT-fakultetet på epost:
studier@ivt.ntnu.no


Om undervannsteknologi

Norges petroleumsressurser ligger godt gjemt under havbunnen. Hvordan kan vi utvinne disse ressursene på en så økonomisk og ressursvennlig måte som mulig? Studieprogrammet i undervannsteknologi gir studentene den fremste kompetansen på nettopp dette teknologiske fagfeltet.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp ca. 20 studenter. Sjekk om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Petroleumsvirksomheten har vært, og vil i mange år fortsette å være, bærebjelken i Norges verdiskapning. En stor del av olje- og gassforekomstene som ennå ikke er utnyttet på norsk sokkel krever svært avanserte metoder og utstyr for å kunne utvinnes på en økonomisk og miljømessig optimal måte. Med en mastergrad i undervannsteknologi stiller du meget sterkt i en bransje hvor din ekspertise er meget etterspurt. 


Studiets oppbygning

Masterstudiet i undervannsteknologi er 2-årig. Du kvalifiserer deg ved å ha en fullført bachelorgrad innenfor fagområder relatert til undervannsteknologi.

Studiet består av to hovedprofiler: drift og vedlikehold, og marin undervannsteknologi. I begge hovedprofiler består første og andre semester av ulike obligatoriske emner. I tredje semester gjennomføres både fordypningsprosjekt og valgfrie emner, mens fjerde semester vies i sin helhet til masteroppgaven. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@ivt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: 
Sivilingeniør /
2-årig master

Adgangsbegrensning: Ja

Opptak: NTNU søknadsweb

Søknadsfrist: 15. april

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2013-2014

Ansvarlig fagmiljø:
Produksjons og kvalitetsteknikk (NTNU)
Marin teknikk (NTNU)
Maskin- og marinfag, (HiB)