Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Undervannsteknologi

 

Velkommen til studiestart 2017

Kom-i-gang-dag mandag 14. august

Kom-i-gang-dag

  • Kl. 10.00 - 15.00
  • Sted: Gløshaugen

Her kan du finne ut om mange praktiske ting som du må ordne ved studiestart.

Informasjonsmøte 15. august

Informasjonsmøte for nye studenter ved undervannsteknologi.

Immatrikulering tirsdag 16. august

Immatrikulering

Nyttig å vite

Om undervannsteknologi

Norges petroleumsressurser ligger gjemt under havbunnen. Hvordan kan vi utvinne disse ressursene på en så økonomisk og ressursvennlig måte som mulig? Studieprogrammet i undervannsteknologi gir studentene den fremste kompetansen på nettopp dette teknologiske fagfeltet.


Opptak

Søknadsfrist 15. april 2017

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Det er ett opptak i året og du søker via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp ca. 30 studenter. Sjekk om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Petroleumsvirksomheten har vært, og vil i mange år fortsette å være, bærebjelken i Norges verdiskapning. En stor del av olje- og gassforekomstene som ennå ikke er utnyttet på norsk sokkel krever svært avanserte metoder og utstyr for å kunne utvinnes på en økonomisk og miljømessig optimal måte. Med en mastergrad i undervannsteknologi stiller du meget sterkt i en bransje hvor din ekspertise er meget etterspurt. 


Studiets oppbygning

Masterstudiet i undervannsteknologi er 2-årig. Du kvalifiserer deg ved å ha en fullført bachelorgrad innenfor fagområder relatert til undervannsteknologi.

Studiet består av tre hovedprofiler:

  • Drift og vedlikehold
  • Undervanns kontrollsystemer
  • Marin undervannsteknologi

Første og andre semester i hver av profilene består av obligatoriske emner. I tredje semester gjennomføres fordypningsprosjekt og valgfrie emner, mens fjerde semester vies i sin helhet til masteroppgaven. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / sivilingeniør
Studieprogramkode: MIUVT
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Opptak: NTNU søknadsweb
Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for maskinteknikk og produksjon (NTNU)
Maskin- og marinfag, (HiB)

Vertsfakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Informasjonen gjelder for inneværende studieår