Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Marin teknikk

 

Om marin teknikk

Havet er sentralt i dagens og fremtidens globale utfordringer, blant annet energi, matproduksjon, og transport. Gode tekniske løsninger trengs for å utnytte havets potensial, og en mastergrad i marin teknikk gir deg grunnleggende og etterspurt kompetanse som kan anvendes til utallige spennende anvendelser.

Studiet passer for deg som liker realfag, er flink til å se sammenhenger og som ønsker å anvende realfag på praktiske problemstillinger.


Opptak

Søknadsfrist 15. april 2017

For deg med utenlandsk utdanning er søknadsfristen 1. mars. Det er ett opptak i året og du søker opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp ca. 12-15 studenter. Sjekk om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

En stor andel av Norges eksport er knyttet til havbruk, skipsfart og skipsbygging, fiskeri og olje og gass. Ferdigutdannede studenter fra marin teknikk jobber med varierte oppgaver innen alle disse bransjene.  I tillegg er det økende aktivitet og jobbmuligheter innen nye anvendelser, slik som offshore vindturbiner, bølgekraftverk, og flytende broer og flyplasser. Innenfor marin teknikk er det store muligheter for å jobbe med akkurat det man er interessert i, over hele verden!

Enten du vil arbeide med engineering, forskning, ta en doktorgrad, eller starte ditt eget firma, er studiet i marin teknikk et perfekt grunnlag.


Studiets oppbygning

Masterstudiet i marin teknikk er 2-årig, og bygger på en bachelorgrad i marin teknikk eller tilsvarende. I tillegg kan man søke opptak fra andre sivilingeniørprogrammer fra NTNU med godkjent bachelorgrad.

Studentens faglige bakgrunn vil bestemme hvilke av studieprogrammets sju hovedprofiler man kan velge. Denne hovedprofilen vil være retningsgivende for de to første semesterene. Tredje semester inneholder både obligatoriske og valgrie emner, mens det fjerde og siste semesteret vies til masteroppgaven.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på:

e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / sivilingeniør
Studieprogramkode: MIMART
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim, Tyholt
Opptak: NTNU søknadsweb
Søknadsfrist: 15. april

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for marin teknikk

Vertsfakultet:
Fakultet for Ingeniørvitenskap

Informasjonen gjelder for inneværende studieår