Masterprogram/sivilingeniør, 2-årig

NTNUs Entreprenørskole

NTNUs Entreprenørskole

Om Entreprenørskolen

NTNUs Entreprenørskole er et toårig masterprogram innen entreprenørskap. Studiet kombinerer faglig fordypning innen strategi, økonomi og forretningsutvikling med praktisk  erfaring som gründer i egen bedrift. Målet er å utdanne verdens beste forretningsutviklere.

Som student jobber du sammen med to til fire medstudenter i et tverrfaglig team. Teamet arbeider med et forretningsprosjekt i halvannet år. Du kan ta utgangspunkt i din egen idé eller jobbe sammen med eksterne idéhavere. Sammen skal dere sørge for at prosjektet blir en kommersiell suksess. Flere prosjekt som ble startet på Entreprenørskolen er i dag suksessfulle bedrifter.


Opptak

Du kan søke opptak til Entreprenørskolen med bakgrunn i ingeniørfag, realfag, humanoria og samfunnsvitenskapelige fag. Du søker via NTNUs Søknadsweb. I tillegg må du fylle ut et eget søknadsskjema som du finner på Entreprenørskolens hjemmeside.

Et begrenset antall studenter blir kalt inn til intervju. Opptak skjer med bakgrunn i en helhetsvurdering med fokus på motivasjon, tidligere erfaringer og karakterer. Rundt 35 studenter tas opp årlig.


Jobbmuligheter

Rundt en tredjedel av de uteksaminerte studentene fortsetter å arbeide med prosjektet initiert gjennom Entreprenørskolen. Det er en skrikende mangel på forretningsutviklere, og våre kandidater har fått meget attraktive jobber, eksempelvis i Statoil, Schibsted, Accenture og McKinsey.


Studiets oppbygning

Studiet er lagt opp som en blanding av praksis og teori. Første studieår består av åtte emner (fag), fire i hvert semester, både obligatoriske emner og valgemner.

Andre studieår brukes til oppfølging av forretningsplanen: Partnersøk, finansiering og teknologisk utvikling.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på:
e-post: nse@iot.ntntu.no
telefon: +47 73 59 36 09

Du kan også besøke Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på campus Gløshaugen, i 12. etasje i Sentralbygg 1.


Fakta om studieprogrammet:

Gradsnivå: Masterprogram 2-årig
Studieprogramkode: MIENTRE og MENTRE
Adgangsbegrensning: Ja
Fakultet: Samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT)
Institutt: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT)

Mer info om NTNUs Entreprenørskole