Masterprogram/sivilingeniør, 2-årig

NTNUs Entreprenørskole

NTNUs Entreprenørskole

Om Entreprenørskolen

NTNUs Entreprenørskole er et toårig masterstudium innen entreprenørskap. I praksis får du muligheter til å kommersialisere kunnskapsbaserte forretningsideer – og ideen bak prosjektideen skal du finne selv.

Du jobber sammen med to til fire andre studenter med forskjellig bakgrunn i et team. Teamet arbeider med prosjektet i halvannet år sammen med idéhaveren(e) eller de som står ansvarlig for forskningen som skal utvikles. Sammen skal dere på best mulig måte sørge for at prosjektet blir en kommersiell suksess.


Opptak

Du kan søke opptak til Entreprenørskolen med bakgrunn i ingeniørfag, realfag og samfunnsvitenskapelige fag. Du søker via NTNUs Søknadsweb og i tillegg et eget Søknadsskjema som ligger på Entreprenørskolens hjemmeside.

Et begrenset antall studenter blir kalt inn til intervju. Opptak skjer med bakgrunn i en helhetsvurdering med fokus på motivasjon, tidligere erfaringer og karakterer. 10 studenter tas opp årlig.


Jobbmuligheter

Omtrent en tredjedel av de uteksaminerte studentene fortsetter å arbeide med prosjektet initiert gjennom Entreprenørskolen. Det er en skrikende mangel på forretningsutviklere, og våre kandidater har fått meget attraktive jobber, eksempelvis i Statoil, Schibsted, Accenture og McKinsey.


Studiets oppbygning

Studiet er lagt opp som en blanding av praksis og teori. Første studieår består av åtte emner (fag), fire i hvert semester, både obligatoriske emner og valgemner.

Andre studieår brukes til oppfølging av forretningsplanen: Partnersøk, finansiering og teknologisk utvikling.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på:
e-post: nse@iot.ntntu.no
telefon: +47 73 59 36 09

Du kan også besøke Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på campus Gløshaugen, i 12. etasje i Sentralbygg 1.


Fakta om studieprogrammet:

Gradsnivå: Masterprogram 2-årig
Studieprogramkode: MIENTRE og MENTRE
Adgangsbegrensning: Ja
Fakultet: Samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT)
Institutt: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT)

Mer info om NTNUs Entreprenørskole