Masterprogram 2-årig, Trondheim

Arkitektur

Studenter som bygger. Foto: NTNU/Finn Hakonsen

 

Om studieprogrammet

Det toårige masterprogrammet i arkitektur bygger videre på en bachelorgrad i arkitektur. Du får velge mellom ulike fordypningstema og skape din egen unike, arkitektfaglige kompetanse.


Søk opptak

Du må ha en treårig bachelor i arkitektur for kunne søke på det toårige masterprogrammet. Søknaden leveres via NTNUs Søknadsweb.


Jobbmuligheter

De fleste av våre nyutdannete arkitekter finner arbeid raskt. Flertallet starter sin yrkeskarriere i et arkitektfirma. Mange får også arbeid i kommuner, fylker og firma som driver konsulenttjenester for byggebransjen.


Studiets oppbygging

Toårig master i arkitektur gir anledning til spesialisering og fordypning. Studiet består av valgbare, videregående arkitekturemner, og du skal i tillegg gjennomføre en masteroppgave.


Studieveiledning

Generelle spørsmål om studiet:
studier@ad.ntnu.no

Studieveileder:
Gunnar Parelius
 


Fakta

Gradsnivå: Master i arkitektur
Adgangsbegrensning: Ja
Søknadsfrist: 15. april
Opptak: NTNUs søknadsweb
Fakultet: Fakultet for arkitektur og design
Informasjonens gyldighet: Studieåret 2017-2018
Studiested: Trondheim, Gløshaugen