Masterprogram 5-årig, Trondheim

Arkitektur


Bilde av arkitektstudenter som bygger. Foto: NTNU/Ole Tolstad

 

Velkommen til studiestart 2017

16. august Immatrikulering

  • 09.30 Immatrikulering for alle studenter ved NTNU, Hovedbygget, Gløshaugen
  • 12.30 Fakultet for arkitketur og design ønsker deg velkommen som student

Sted: Tegnesal 320/ Sentralbygg 1/ 3. etg/ Alfred Getz vei 3. Her finner du veien

 

 

17. august Informasjonsdag

  • 09.15-09.45 Presentasjon av studieprogram og instituttene
  • 09.45-12.00 Studentene presenterer seg. Lærerne presenterer seg.
  • 13.15-16.00 Presentasjon av semesterets innhold, struktur og undervisningsopplegg. Læringsassistentene: Om å være arkitektstudent.Introduksjon til Blackboard (digital informasjonsplattform)

Sted: Tegnesal 320/Sentralbygg 1 / 3. etg. / Alfred Getz vei 3. Her finner du veien

18. august Busstur til Øysand

09.00 Oppmøte foran Hovedbygget

09.15 Avreise med buss til Øysand

15.15 Avreise fra Øysand

16.00 Ankomst Gløshaugen

Ta med!

  • matpakke
  • spade( stor eller liten)
  • klær etter værforhold

Timeplan og informasjon om uke 34

 

Timeplan mandag 21. - fredag 25. august - Last ned

Utstyrsliste for nye studenter - Last ned

Om studieprogrammet

Arkitektutdanningen på NTNU gir deg praktisk erfaring for å bygge opp et fortrolig, direkte og personlig forhold til faget. Studiet passer for deg som vil lære å håndtere et mangfold av interesser og behov, og forme gode, helhetlige løsninger.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via
Samordna opptak.

Søkere som har treårig grunnutdanning i arkitektur fra tidligere, kan søke om opptak kun til den toårige masterspesialiseringen. Dette gjøres via NTNUs søknadsweb.


Jobbmuligheter

De fleste av våre nyutdannete arkitekter finner arbeid raskt. Flertallet starter sin yrkeskarriere i et arkitektfirma. Mange får også arbeid i kommuner, fylker og firma som driver konsulenttjenester for byggebransjen.


Studiets oppbygging

Master i arkitektur er et femårig, sammenhengende studium inndelt i to nivå. Grunnutdanningen i de tre første årene gir en grunnleggende innføring i fagets omfang, metodikk og skapende prosesser. De videregående emnene og masteroppgaven de siste to årene, gir anledning til spesialisering og fordypning.


Studieveiledning

Generelle spørsmål om studiet:
studier@ad.ntnu.no

Studieveileder:
Gunnar Parelius
 

 

Fakta

Gradsnivå: Master i arkitektur
Adgangsbegrensning: Ja
Søknadsfrist: 15. april
Opptak: Samordna opptak
Fakultet: Fakultet for arkitektur og design
Informasjonens gyldighet: Studieåret 2016-2017
Studiested: Trondheim, Gløshaugen