Masterprogram 5-årig, Trondheim

Arkitektur


Bilde av arkitektstudenter som bygger. Foto: NTNU/Ole Tolstad

 

Velkommen til studiestart 2016

Tirsdag 16. august - Immatrikulering

Tirsdag 16. august


1.del kl. 09.00 Immatrikulering ved NTNU for alle nye studenter
Oppmøte: På plenen bak hovedbygget, Gløshaugen

2. del  kl 12.00 Immatrikulering ved Fakultet for arkitektur og billedkunst
Sted: Tegnesal 324-328, Sentralbygg 1
Møt opp ca 15 minutter før programmet starter!

Onsdag 17. august - Orienteringsdag

Onsdag 17. august


Kl. 10.00-11.30 Auditorium S1, Sentralbygg 1
Orientering om NTNU, studentdemokratiet og Studentsamskipnaden. Alle studenter er velkomne.


Kl. 12.00-14.00 Tegnesal 324-328, Sentralbygg 1

Enkel servering. Presentasjon av fakultetet og instituttene, studentene presenterer seg.

18. til 26. august - Introduksjonsuker

Introduksjonsuker

Velkommen til introduksjonsukene til arkitektutdanningen ved NTNU! De foregår fra 18. til 26. august.

Introduksjonsprogrammet til arkitektstudiet (.pdf)

Utstilling ifbm. studiestart

Utstyr

Utstyrsliste - nye arkitektstudenter

Som ny student på Master i arkitektur ved NTNU trenger du en del personlig utstyr.

Utstyrsliste - nye arkitektstudenter 2016 (.pdf)

Nyttig å vite

Her har vi samlet en del nyttig oppstartsinformasjon for alle nye studenter ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU
Startpakke for nye studenter  

Om studieprogrammet

Arkitektutdanningen på NTNU gir deg praktisk erfaring for å bygge opp et fortrolig, direkte og personlig forhold til faget. Studiet passer for deg som vil lære å håndtere et mangfold av interesser og behov, og forme gode, helhetlige løsninger.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via
Samordna opptak.

Søkere som har treårig grunnutdanning i arkitektur fra tidligere, kan søke om opptak kun til den toårige masterspesialiseringen. Dette gjøres via NTNUs søknadsweb.


Jobbmuligheter

De fleste av våre nyutdannete arkitekter finner arbeid raskt. Flertallet starter sin yrkeskarriere i et arkitektfirma. Mange får også arbeid i kommuner, fylker og firma som driver konsulenttjenester for byggebransjen.


Studiets oppbygging

Master i arkitektur er et femårig, sammenhengende studium inndelt i to nivå. Grunnutdanningen i de tre første årene gir en grunnleggende innføring i fagets omfang, metodikk og skapende prosesser. De videregående emnene og masteroppgaven de siste to årene, gir anledning til spesialisering og fordypning.


Studieveiledning

Generelle spørsmål om studiet:
studadm@ab.ntnu.no

Studieveileder:
Seksjonssjef Erik Sigvaldsen

 

Fakta om studieprograrmmet

Gradsnivå: Master
Adgangsbegrensning: Ja
Søknadsfrist: 15. april
Opptak: Samordna opptak
Fakultet: Fakultet for arkitektur og billedkunst
Informasjonens gyldighet: Studieåret 2015-2016
Studiested: Trondheim, Gløshaugen