Masterprogram 5-årig, Trondheim

Arkitektur


Bilde av arkitektstudenter som bygger. Foto: NTNU/Ole Tolstad

 

Om studieprogrammet

Arkitektutdanningen på NTNU gir deg praktisk erfaring for å bygge opp et fortrolig, direkte og personlig forhold til faget. Studiet passer for deg som vil lære å håndtere et mangfold av interesser og behov, og forme gode, helhetlige løsninger.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via
Samordna opptak.

Søkere som har treårig grunnutdanning i arkitektur fra tidligere, kan søke om opptak kun til den toårige masterspesialiseringen. Dette gjøres via NTNUs søknadsweb.


Jobbmuligheter

De fleste av våre nyutdannete arkitekter finner arbeid raskt. Flertallet starter sin yrkeskarriere i et arkitektfirma. Mange får også arbeid i kommuner, fylker og firma som driver konsulenttjenester for byggebransjen.


Studiets oppbygging

Master i arkitektur er et femårig, sammenhengende studium inndelt i to nivå. Grunnutdanningen i de tre første årene gir en grunnleggende innføring i fagets omfang, metodikk og skapende prosesser. De videregående emnene og masteroppgaven de siste to årene, gir anledning til spesialisering og fordypning.


Studieveiledning

Generelle spørsmål om studiet:
studier@ad.ntnu.no

Studieveileder:
Gunnar Parelius
 

 

Fakta

Gradsnivå: Master i arkitektur
Adgangsbegrensning: Ja
Søknadsfrist: 15. april
Opptak: Samordna opptak
Fakultet: Fakultet for arkitektur og design
Informasjonens gyldighet: Studieåret 2016-2017
Studiested: Trondheim, Gløshaugen

Hva skjer

Åpen dag, messer og skolebesøk

Her kan du møte NTNU-studenter og høre om livet som student .